Przejdź do treści

Strukturalne Koniugacje, Jacek Jarczewski i Jarosława Pabich-Szmyt

Opublikowano 25 sie 2022
azg
Data
1 — 16 wrz 2022
Miejsce

Galeria NEON

CSU.CI
ul. Traugutta 19/21
Wrocław 

Zapraszamy na finisaż wystawy Jacka Jarczewskiego i Jarosławy Pabich-Szmyt, który odbędzie się 15 września o godz. 17:00 w galerii NEON.

Wystawa „Strukturalne Koniugacje” jest prezentacją dorobku artystycznego z ostatnich kilku lat. Dwie postawy twórcze w przestrzeni jednej galerii są ciekawym doświadczeniem dla autorów i liczymy, że także dla widzów. „Razem, ale osobno” to próba zestawienia malarskich efektów podobnego sposobu myślenia i potrzeby wyrażania. 

Istotnymi elementami budowy obrazu są materia, forma i kolor. To od nich zależy ostateczny kształt a także odbiór dzieła przez nasze zmysły. Ważne aby doświadczenie obcowania z obrazem było pełne, a więc na podstawie możliwie największej liczby bodźców. Rola, jaką w malarstwie odgrywa materia malarska ma równie istotne znaczenie jak kolor dla charakteru i jakości oddziaływania obrazu, jego sugestywności wizyjnej. Podkreślanie materialności tworzonych obrazów pozwala powiązać je z egzystencją człowieka oraz  jego otoczeniem. Eksponowanie materii intensyfikuje się w momencie właściwego stosowania i optymalnej metody opracowania dla poszczególnych  rodzajów wyselekcjonowanych materiałów. Materia  kusi swoją „geologią” oraz fakturą malarską, skrupulatnie notującą czas, impuls, ekspresję i myśl autora. Ciekawość i chęć utożsamienia się, sprawdzenia, odnalezienia w obrazie fragmentu własnego „pierwiastka”, sprawia odbiorcą przyjemność, uspokaja, intryguje, zachęca do pytań. W takich relacjach następuje związek nadawcy i odbiory, przyjmujący często  odwrotność.

Zapraszamy do odbioru, kontemplacji wizualnego dyskursu.

Strukturalne koniugacje

Pozostałe wydarzenia