Przejdź do treści

re-FORMA 2022 - Innowacyjność w architekturze wnętrz

Opublikowano 06 Maj 2022
im
Data
12 Maj 2022
start godz. 9:00
Miejsce

 CSU.CI
ul. gen. R. Trauguta 19/21, Wrocław
sala 410

 

Tematem przewodnim w tym roku jest sentencja:
Idea jest zbawieniem dzięki wyobraźni ( cyt. Frank Lloyd Wright )

 
Konferencja re-FORMA, jak corocznie, będzie poświęcona myśli nowatorskiej w szeroko pojętej dziedzinie projektowania architektury wnętrz, ​a także przestrzeni wystawienniczych i mebli. Jednak tegoroczna edycja przesunie pole dywagacji na badania podstawowe, projekty studyjne niekoniecznie nastawione na komercjalizację, koncepcje modernizujące w sposób istotny stan obecny wiedzy lub zapowiadające elementarne zmiany w pojmowaniu i projektowaniu wnętrz.
Uwolnienie od krępujących wyobraźnię doktryn przemysłu oraz nakazu zaspakajania bezpośrednich potrzeb konsumentów, daje szansę na odmienne spojrzenie, alternatywne w stosunku do głównego strumienia przeobrażeń architektury oraz designu środowiska przyszłych pokoleń.
Naświetlona ma zostać rola ośrodków badawczych, ze szczególnym naciskiem na uczelnie wyższe, gdzie powstają kreatywne i odkrywcze pomysły wynikające z szerokiego spektrum obserwacji progresu techniki i przeobrażeń społeczeństwa. Toteż nieskrępowana wyobraźnia twórców, odważne wizje oraz artystyczne podejście, powinny być znacznie baczniej śledzone i honorowane przez świat biznesu. W referatach prelegentów oraz dyskusjach panelowych spróbujemy nakreślić obecne przewidywania przyszłości całej dziedziny, jak i odrębnych zadań stojących przed projektantami, przedstawianych w formie studium przypadku. Niezwykle istotnym elementem będą prezentacje badań realizowanych ze studentami w ramach zajęć, projektów badawczych lub warsztatów grupowych. Eksperymentalne lub koncepcyjne prace otwartych umysłów z błogosławieństwem młodzieńczej nonszalancji dają szansę, że w ich wyniku powstanie szeroka baza świeżych idei, która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania problemów lub wykorzystywania możliwości, zarówno obecnych, jak i tych dopiero przewidywanych.

Konferencja odbędzie się 12.05 w Centrum Sztuk Użytkowych i Innowacyjności ASP we Wrocławiu przy ul. gen. R. Trauguta 19/21, w sali audytoryjnej na IV piętrze. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00. Szczegółowe informacje na stronie www.reforma.com.pl oraz na ulotce informacyjnej, która znajduje się w załączniku.

re-FORMA 2022 - Innowacyjność w architekturze wnętrz

Program konferencji

Program konferencji-ulotka
pdf, 3.7 MB
Program konferencji-ulotka

Pozostałe wydarzenia