Przejdź do treści

Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

Opublikowano 19 paź 2022
im
Data
14 — 24 paź 2022
Miejsce

budynek ASP – CSU, IV piętro

Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.Robert Szwarczyński

Zapraszamy na wystawę doktorską Roberta Szwarczyńskiego do budynku ASP – CSU, IV piętro.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego to obecnie coraz większy problem dzieci w różnym wieku, w różnych krajach, niezależnie od koloru ich skóry i zajmowanej przez ich rodziców pozycji społeczno-ekonomicznej. Występują w mniejszym stopniu jako zaburzenie samoistne, częściej jako zaburzenia współtowarzyszące innym formom niepełnosprawności, takim spektrum autyzmu, zespół Downa czy mózgowe porażenie dziecięce.

Głównym celem pracy doktorskiej „Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi” zrealizowanej pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Jędrzejewskiego, na wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii była próba stworzenia pomocy dydaktycznych (w postaci modeli badawczych), które można byłoby efektywnie wykorzystać w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w terapii integracji sensorycznej. Mogłyby one znaleźć zastosowanie zarówno w czasie pracy indywidualnej, jak i podczas zajęć grupowych.

 

Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.
Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.
Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.
Pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

Pozostałe wydarzenia