Przejdź do treści

Poli

Opublikowano 14 mar 2024
im
Poli
Data
20 mar 2024
Oprowadzanie: 20.03.2024 (środa) o godz. 17.00
Miejsce

Galeria Łącznik UWr
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15

Typografia ma charakter interdyscyplinarny, a jej zadanie polega na projektowaniu ułatwiającym czytanie i odbiór, według definicji zaproponowanej przez Department of Typography and Graphic Communication Uniwersytetu w Reading. Definicja ta wydaje się wciąż rozszerzać nie tylko jeśli chodzi o nośniki – począwszy od tradycyjnego papieru, a w ostatnich latach o ekrany urządzeń elektronicznych, ale także na skutek rosnącej świadomości – o formę przekazywania treści. Wobec obszernej ilości powstających publikacji wzrasta ważność warstwy komunikacji wizualnej. 

 
Maciej Majchrzak dostrzega niszową potrzebę opracowania nowego kroju pisma w obszarze nauki tworząc rodzinę pism edytorskich – Poli. Na wystawie prezentowana jest kolekcja obejmująca trzy rodziny: Serif (dwuelementową szeryfową), Glyhpic (dwuelementową bezszeryfową) i Sans (jednoelementową bezszeryfową). Prace stanowią kontynuację pracy doktorskiej, której przedmiotem był projekt kroju pisma do składów naukowo-technicznych. Autor dopracowuje formę o szerokim zakresie znaków w taki sposób, aby krój był czytleny w słabych warunkach reprodukcji, w powiększeniu i zbliżeniu na detal we wszystkich środkach komunikacji wizualnej.  Ma nadzieję, że wypracowany przez niego krój pisma o „dyskretnej osobowości", może mieć wpływ na odświeżenie sposobu komunikowania wiedzy i wymiany informacji. 
 
Kurator: Ewa Martyniszyn 

Maciej Majchrzak urodził się w 1989 roku w Poznaniu. W 2014 roku ukończył studia w zakresie projektowania graficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dyplom zrealizował w Pracowni Projektowania Litery pod kierunkiem profesora Krzysztofa Kochnowicza i Viktoriyi Grabowskiej oraz – w 2013 roku – kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadzi również zajęcia i warsztaty na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Współpracuje ze studiem Politański Brand Design (pbd.pl). Jest pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji Wrocław Type Forum. Otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska". Jest członkiem kolektywu Type&Roll. 

Poli

Pozostałe wydarzenia