Przejdź do treści

Ostrakon

Opublikowano 05 cze 2024
im
Data
12 — 14 cze 2024
Miejsce

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
ul. Traugutta 19/21

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w Centrum Sztuk Użytkowych - Centrum Innowacyjności odbędzie się 6. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON pt. „Ceramika i szkło w relacjach interkulturowych”, którego organizatorami są Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Konferencja stanowi szóstą edycję wrocławskich spotkań naukowych poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów. W toku obrad prezentowane będą aktualnie podejmowane tematy badawcze, realizacje naukowe i dokumentacyjne na polu archeologii, archeometrii, historii sztuki, historii i konserwacji. W problematykę konferencji uczestników sympozjum wprowadzi dr Justyna Żak z Katedry Szkła wykładem inauguracyjnym poświęconym własnym inspiracjom twórczym pt. „Rozmowy z żywiołami - projektowanie szkła w kontekście zjawiska jakim jest podróżowanie”. W sumie podczas sympozjum przedstawionych zostanie 46 referatów oraz 7 posterów autorów z Ukrainy, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Izraela, Turcji i Polski.

Ostrakon

Konferencji będzie towarzyszyć otwarcie na 5 piętrze budynku CSU multimedialnej wystawy dotyczącej inkaskiego rytuału składania ofiar górskim bóstwom, pt. „Capacocha, podążając za bogami Inków”, która powstała dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego i Universidad Catolica de Santa Maria w Arequipie oraz wsparciu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na wystawie wyświetlone zostaną m.in. kopie 3D mumii i zabytków muzealnych oraz zaprezentowane zostaną wydruki przykładowych naczyń w technice proszkowej oraz żywicy.

Do pobrania

Program 2024
pdf, 334.25 KB
Program 2024

Pozostałe wydarzenia