Przejdź do treści

Ogólnopolska Wystawa re-FORMA 2023

Opublikowano 18 kwi 2023
azg
Data
12 — 30 Maj 2023
otwarcie wystawy: 12 maja 2023. godz. 17.00
Miejsce

Hol CSU.CI

ASP Wrocław
ul. Traugutta 19/21
Wrocław

Wernisaż wystawy odbędzie się 12 maja 2023 o godz.  17.00, hol CSU.CI, ASP Wrocław.

 

Tegoroczny temat: Innowacyjność w architekturze wnętrz edukacyjnych

Tempo zmian cywilizacyjnych wymusza nowe podejście do form nauczania oraz idących za nimi nowych potrzeb użytkowych i estetycznych we wnętrzach, w których te aktywności są realizowane. Wszechobecność mediów elektronicznych zmienia sposób percepcji młodzieży, kontaktu nauczyciela z uczniem, formy magazynowania informacji oraz pozyskiwania wiedzy. Liberalizacja szkolnictwa oraz alternatywne do tradycyjnych metody nauczania, proponują mniej sformalizowane zasady podziałów grup kursowych oraz swobodne układy architektoniczno-meblowe, zrywające ze schematem odseparowanych pomieszczeń klas. Symptomatyczne dla współczesności jest również poszukiwanie atrakcyjnych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw edukacyjnych, używanie mediów społecznościowych, wirtualnej rzeczywistości czy urządzeń mobilnych dla szerszego spektrum przekazu. Wszystkie te czynniki odciskają piętno na strukturze utylitarnej i estetycznej wnętrz edukacyjnych, a w dalszej perspektywie na architektoniczno-funkcjonalnej kompozycji całych budynków. Oczekiwania użytkowników wzrastają coraz dynamiczniej, przebiegają równolegle do postępu technologicznego oraz rozwoju mentalnego społeczeństwa informacyjnego. Zmiana języka przekazu i organizacji nauczania, wymagają zmian dostosowawczych w warstwie środowiska pracy i nauki, ale również prowadzą do jego innowacyjnych form, dostosowanych i atrakcyjnych dla młodego pokolenia.

Reforma 2023

Wystawa re-FORMA 2023 ma zaprezentować szeroką gamę idei projektowych, działań badawczych i koncepcyjnych, mogących zmodernizować pojęcie przestrzeni o przeznaczeniu edukacyjnym, poznawczym lub informacyjnym. Serdecznie zapraszamy do wymiany pomysłów projektowych oraz próby wytyczenia ewolucji tego zagadnienia.

strona internetowa: www.reFORMA.com.pl

Pozostałe wydarzenia