Przejdź do treści

Nikt nie jest wyspą

Opublikowano 04 lip 2022
azg
Data
6 lip 2022
godz. 19:00, wstęp wolny
Miejsce

Galeria EXIT (Browar Mieszczański),

ul. Hubska, Wrocław 

Zapraszamy na audiowizualną wycieczkę po ukraińskim regionie Chersońszczyzny. Oglądamy, słuchamy, rozmawiamy z autorkami projektu — ArtPole Agency — Olią Mykhailiuk i Myroslavą Ganiushkina, wspólnie szukamy ścieżki powrotu.

Dokładnie rok temu Agencja uruchomiła duży projekt "Krym. Trzeci wymiar" — prace audiowizualne, street art, dyskusje i happeningi w czterech lokalizacjach - KPVV "Kalanchak", Chersoń, Kijów, Iwano-Frankiwsk. Wszędzie były wyjątkowe, wszędzie wpisywały się w lokalny kontekst, wchodziły w interakcję z otoczeniem. Uczestnikami projektu są malarze i muzycy nie tylko z tych miast, ale także z Mariupola, Mińska i Stambułu. Hashtag projektu to #ніхто_не_острів (nikt nie jest wyspą), początek wiersza angielskiego poety metafizycznego Johna Donne:

No man is an island entire of itself; every man

is a piece of the continent, a part of the main.

W tym roku projekt miał się rozszerzyć się na szeroką skalę. Ale zaczęła się wojna. Niektórzy musieli spędzić miesiąc w zablokowanym Mariupolu, niektórzy zmienili karierę muzyczną na rzecz dziennikarstwa wojskowego, inni — na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Agencja ArtPole od czterech miesięcy aktywnie prowadzi działalność wolontariacką, przebywając w Kijowie, pracując z dotkniętymi katastrofami miastami w obwodzie kijowskim. Obecne spotkanie jest pierwszą próbą powrotu do działalności artystycznej i połączenia praktyk artystycznych i humanitarnych.

* Kilka lat temu  Ola Mychailiuk zaprezentowała swoje krymskie projekty powstałe w ramach stypendium Gaude Polonia. Bezprawna aneksja półwyspu wywołała wiele pytań, odpowiedzi na które pozostają nieznalezione, poszukiwania - czytamy w opisie wydarzenia. Szukamy dalej.

Zapraszamy!

 

 

 

Nikt nie jest wyspą

Галерея EXIT у Вроцлаві / Україна. Південь

аудіовізуальна подорож / спілкування з авторами

Запрошуємо в аудіовізуальну подорож українською Херсонщиною. Дивимося, слухаємо, спілкуємося з авторами проєкту — Агенцією АртПоле — Оля

Михайлюк та Мирослава Ганюшкіна, шукаємо разом разом стежки повернення.

🔵 Коли: 6 липня 19.00

🟡 Де: Галерея EXIT у Вроцлаві (вул. Губська 44)

🔵 Мова: польська, українська, англійська

🟡 Вхід: вільний

Рівно рік тому Агенція розпочала великий проєкт "Крим. Третій вимір" — це аудіовізуальні твори, стрітарт, дискусії та гепенінги в чотирьох локаціях — КПВВ "Каланчак", Херсон, Київ, Івано-Франківськ. Всюди вони були особливими, всюди включали(ся) в локальний контекст, взаємодіяли з середовищем. Учасники проєкту — художники й музиканти не тільки з зазначених міст, але й з Маріуполя, Мінська, Стамбула. Хештег проєкту — #ніхто_не_острів, початок вірша

англійського поета-метафізика Джона Донна:

No man is an island entire of itself; every man

is a piece of the continent, a part of the main.

Цього року проєкт мав розгорнутися в масштабах. Але почалася війна. Комусь довелося провести місяць в заблокованому Маріуполі, хтось поміняв музичну кар’єру на воєнну журналістику, хтось — на ЗСУ. Агенція АртПоле протягом чотирьох місяців вела активну волонтерську діяльність, знаходячись у Києві, працюючи з постраждалими містечками на Київщині.

Нинішня зустріч — перша спроба повернутися до мистецької діяльності й відтепер сполучати художні й гуманітарні практики.

*Kілька років тому Оля Михайлюк представляла свої кримські проєкти, створені у межах стипендії Gaude Polonia. "Незаконна анексія півострова поставила чимало питань, відповіді на які й далі лишаються незнайденими, пошуки тривають" — зазначалося в описі події. Шукаємо далі.

Запрошуємо!

 

Pozostałe wydarzenia