Przejdź do treści

LeftRight-Hand

Opublikowano 19 sty 2022
Data
24 sty — 14 lut 2022
8:00-16:00
Miejsce

Hol CSU
budynek CSU, ul. Traugutta 19/21

Zapraszamy na wystawę „LeftRight-Hand” prezentującą realizacje studentów powstałe w czasie semestru zimowego 2021/2022 w pracowni Visiting Professor/Visiting Artist Studio prowadzonej przez Annę Mlasowsky.

Otwarcie wystawy
czwartek, 27 stycznia 2022 r. godz. 17:00Hol CSU / budynek CSU, ul. Traugutta 19/21)

Czas trwania wystawy
24.01-14.02.2022

Studenci biorący udział w wystawie:
Filomena SmołaKarolina Wojsz
Jaroslav Kozioł
Hanna Lewicka
Natalia Dzidowska
Ula Gołdasz
Grzegorz Bibro
Karol Nagórski
Astitva Singh
Natalia Komorowska
Dominika Siemińska
Dominika Łaska
Anna Matczak
Leila Moosavi

Pracownia Visiting Professor/Visiting Artist Studio została uruchomiona w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu". W semestrze zimowym 2021/2022 działała na Wydziale Ceramiki i Szkła, a studenci mieli okazję pracować m.in. w hucie szkła.

Anna Mlasowsky
Urodzona w 1984 roku w Niemczech Wschodnich, posiada tytuł licencjata w dziedzinie szkła z Królewskiej Akademii Duńskiej oraz tytuł magistra rzeźby z University of Washington. Otrzymała stypendium Artist Trust Fellowship w 2017 roku, była jedną z laureatek Emerging Voices in Craft Shortlist Award oraz była rezydentką w Emerging Artist w Fundacji Centrum. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych The Corning Museum of Glass, The Toyama City Museum oraz Castello Sforzesco w Mediolanie, a także były prezentowane w Museum of Art and Design, The European Museum for Contemporary Glass, The Northwest Museum of Art, The Bellevue Arts Museum i Tacoma Museum of Glass oraz w Stockholm Architecture Museum, American Craft, Shanghai Museum of Art Magazine, PBS Discovery Channel Canada oraz Half Cut Tea. W 2018 roku otrzymała nagrodę Aldo Bellini, John and Joyce Price Award of Excellence oraz była finalistką Museum of Art and Design Burk Prize. Wiosną 2019 r. była artystką wizytująca w Windgate Visiting Artist w Purchase College.

Projekt „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


zamieściła: and

Pozostałe wydarzenia