Przejdź do treści

Kategorium – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie

Opublikowano 24 kwi 2023
and
Data
28 kwi — 16 lip 2023
otwarcie wystawy: 28.04.2023 r., godz. 18:00
Miejsce

Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej

ul. Wysockiego 29
Stara Kopalnia
Wałbrzych

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Kategorium – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie” w piątek 28 kwietnia 2023 na godzinę 18.00 do WGS BWA, przy ul. Wysockiego 29.

W wystawie udział bierze 8 artystek i artystów z Polski i zagranicy: Marcin Berdyszak, Anita Damas, Tomasz Drewicz, Jerzy Kosałka, Patrik Kovacovsky, Sławomir Kuszczak, David Stegmann, Anna Szewczyk.

Kurator wystawy: Andrzej Mazur

Plakat promujący wystawę Kategorium – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie

Wystawa Kategorium

Jakość to kolejny etap przedsięwzięcia ujawniającego zakres rozstrzygnięć interpretacyjnych dwunastu kategorii Immanuela Kanta, w ramach którego ośmiu artystów z Polski, Niemiec, Belgii i Słowacji podejmuje cztery z nich. Tym razem są to jakość, realność, przeczenie i ograniczenie. Zaproszeni artyści: Marcin Berdyszak, Anita Damas, Tomasz Drewicz, Jerzy Kosałka, Patrik Kovačovský, Sławomir Kuszczak, David Stegmann i Anna Szewczyk, prezentują obrazy malarskie oraz instalacje i rzeźby, zaś założenie przedsięwzięcia dotyczy ujawnienia intencjonalnej relacji twórców z zagadnieniem.

Eksponowane na wystawie dzieła, stanowią sumę indywidualnych doświadczeń związanych z kategorią, będącą z jednej strony częścią struktury ludzkiego poznania, z drugiej natomiast pojęciem, które może być podejmowane w wymiarze interpretacyjnym. Pierwsza perspektywa wymaga ścisłości w odniesieniu do transcendentalnej filozofii Kanta, wedle którego kategorie są (wraz z czasem i przestrzenią) wrodzone, będąc niezbędnym warunkiem poznania. Drugi wektor dotyczy tego, iż można każdą z kategorii rozumieć na podstawie swoich interpretacji, doświadczeń i refleksji. Pierwsza droga oznaczona jest apodyktyczną regułą konieczności odniesienia się do systemu filozoficznego, który posiada uniwersalną funkcję objaśniającą pojęcie. Drugi szlak prowadzi poprzez obszar, w którym dokonywane są próby subiektywnych objaśnień tego, co sytuowane zwykle jest na piedestale i określone zakazem ingerencji w wewnętrzną nie powątpiewalność.

Zaproszeni do udziału w wystawie artyści podejmują jedną kategorię, wszystkie lub kilka spośród czterech wybranych. Propozycja artystyczna będąca implikacją próby rozstrzygnięcia problemu ujawniana jest w różnorakich wymiarach (symbolicznym, emocjonalnym, formalnym, egzystencjalnym, krytycznym etc.), zaś rezultat namysłu uzasadnia dzieła inicjujące możliwość dalszych eksploracji sensów kategorii jakości, realności, przeczenia i ograniczenia. Projekt Kategorium powstał jako próba ujawnienia stosunku pomiędzy ścisłością a doświadczeniem, stając się tym samym polem dyskusji, w której konflikt intelektualnego determinizmu i subiektywnego woluntaryzmu zamienia się w inspirujący i syntetyczny dialog.

Andrzej Mazur

Pozostałe wydarzenia