Przejdź do treści

Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka

Opublikowano 29 sty 2024
and
Data
2 lut 2024
Miejsce

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra

Zapraszamy na międzynarodowe sympozjum badawcze organizowane w ramach projektu naukowo-wystawienniczego „Hommage à Jan Buck” (2022–2025) zainicjowanego przez Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem naukowym dr Lidii Głuchowskiej.

Jest ono piątą konferencją organizowaną w ramach większego cyklu – po sympozjach na Łużycach – w Budziszynie/Bautzen i Chociebużu/Cottbus – oraz we Wrocławiu. Odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Buka/Bucka (1922–2019), który uchodzi za najwybitniejszego artystę serbołużyckiego, gdyż wyprowadził sztukę swej nacji z wąskiej sfery ekskluzywnego folkloryzmu, w której tkwiła z oporu przeciw asymilacją z dominującą kulturą niemiecką, otwierając jej drogę ku europejskiemu modernizmowi. Dokonania Jana Buka/Bucka są symbolem tożsamości Serbołużyczan, dziś zamieszkujących część terenów Brandenburgii i Saksonii, a dawniej także obszary przynależące do obecnych polskich województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Sympozjum z udziałem historyków i historyków sztuki z Łużyc i z Polski, a także pasjonatów problematyki serbołużyckiej i świadków z epoki, w tym artystów, którzy przyjaźnili się z Janem Bukiem/Buckiem, ma bardzo istotne znaczenie dla przypomnienia przeszłości i zaakcentowania dynamiki współczesnych polsko-serbołużyckich kontaktów kulturalnych w transgranicznym regionie po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Wielogłosowa i interdyscyplinarna debata uświadomić ma zebranym wiele słabo znanych faktów dotyczących dziejów, geografii politycznej oraz kultury rdzennych zachodniosłowiańskich mieszkańców tych terenów, a także dać wgląd w sztukę serbołużycką i najnowszą twórczość plastyczną pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze powstającą w ramach projektu „Hommage à Jan Buck”.

Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka
Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka
Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka

W ramach sympozjum odbędzie się również premiera filmu z podwójnego wernisażu wystaw „Wszystko jest pejzażem. Serbołużycki malarz Jan Buck” oraz „Hommage à Jan Buck (III): OSWOJENI” w Muzeum Miejskim Wrocławia/Arsenale 15.10.2023 roku.

Szczególną atrakcją będą pokaz oryginalnego stroju serbołużyckiego z terenów Wschodnich Dolnych Łużyc/z okolic Lubska oraz występ zespołu wokalnego MANADA, który wykona dolno- i górnołużyckie piosenki ludowe, pozwalając wsłuchać się w brzmienie pokrewnych polszczyźnie języków zachodniosłowiańskich sąsiadów. Odbędzie się on w ramach podwójnego wernisażu wystaw „Wszystko jest pejzażem. Serbołużycki malarz Jan Buck” oraz „Hommage à Jan Buck (IV): WSZĘDZIE – NIGDZIE – DOM”, który zwieńczy całe wydarzenie.

Kierownictwo naukowe projektu badawczo-wystawienniczego „Hommage à Jan Buck” oraz sympozjum i moderacja: dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Patronaty nad projektem „Hommage à Jan Buck” objęli:
Premier Wolnego Kraju Saksonia – Michael Kretschmer
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia – dr Dietmar Woidke
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Martin Kremer
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Lubuskiego – Marcin Jabłoński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr habil. Wojciech Strzyżewski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – prof. Wojciech Pukocz

Do pobrania

Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka
pdf, 967.48 KB
Hommage à Jan Buck – lubuskie i dolnośląskie konteksty: geografia, historia i sztuka

Pozostałe wydarzenia