Przejdź do treści

Hans Poelzig i wrocławska Akademia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Opublikowano 03 cze 2022
azg
Data
8 cze 2022
11:00
Miejsce

Muzeum Architektury, Wrocław

Zapraszamy na wykład Tomasza Mikołajczaka dla seniorów.

Dzięki przeprowadzonym na przełomie XIX i XX wieku reformom Królewska Szkoła Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (od 1911 roku Akademia) stała się jedną z najbardziej postępowych placówek artystycznych na terenie Niemiec, a także istotnym katalizatorem rozwoju progresywnej sceny artystycznej na gruncie lokalnym. Hans Poelzig, pełniący w latach 1903-1916 funkcję dyrektora uczelni, jako zwolennik integralności sztuk przyczynił się do ściślejszego powiązania różnorodnych form działalności artystycznej i rzemieślniczej. Ważną innowacją było wprowadzenie zajęć praktycznych w pracowniach i warsztatach, gdzie stworzono możliwość testowania schematów projektowych przy współpracy z wykwalifikowaną kadrą mistrzowską. Autorski przedmiot Poelziga „Nauka o stylu tworzywa” pomagał w zapoznaniu się z właściwościami materiałów i sposobami ich obróbki. Ważną zasadą pedagogiczną Poelziga była praca zespołowa oraz angażowanie szkolnych warsztatów i wychowanków do realizacji zewnętrznych zamówień, czego przykładem było m. in. wykonanie Sali Ślubów ratusza w Lwówku Śląskim. Sformułowany w ten sposób program nauczania w pełniejszej skali został wprowadzony dopiero po I wojnie światowej w Bauhausie - tu jednak, w przeciwieństwie do wrocławskiej uczelni, stopniowo pogłębiano integralność sztuki i technologii w celu tworzenia użytecznych, zestandaryzowanych form na potrzeby przemysłu.

Hans Poelzig, źródło wikipedia

Dr Tomasz Mikołajczak - historyk sztuki, absolwent Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, m. in. digitalnego programu inwentaryzacji zabytków oraz słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego. Kurator wystaw, w tym wystawy „Władysław Wincze. Wnętrza” w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autor książek i artykułów naukowych związanych z historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, historią wzornictwa, dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturową. Redaktor naczelny Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Pozostałe wydarzenia