Przejdź do treści

Feel me

Opublikowano 22 wrz 2022
im
Data
22 — 30 wrz 2022
8:00-15:00
Miejsce

Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP

Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska

Zapraszamy na wystawę doktorską as. Magdaleny Kasprzycy do Ośrodka Dokumentacji Sztuki ASP.

Projekt Feel me zrealizowany został w ramach pracy doktorskiej "Design prospołeczny – alternatywne rozwiązania projektowe. Metodyka i doświadczanie.", zrealizowanej pod kierownictwem dr hab. Stanisława Figla, na wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii.

Projekt ma na celu eksplorację wpływu obiektu na życie człowieka w szerokim wymiarze, wybiegając poza przypisywaną mu standardowo rolę. Bada możliwości nadania nowego znaczenia dla istniejącego w naszej świadomości mebla, jakim jest stół i poszerzenia jego funkcji. W efekcie podjęta zostaje próba stworzenia miejsca spotkania - stołu z elementami służącymi inicjowaniu świadomych I autentycznych rozmów w gronie najbliższych osób. 

Jest to odpowiedź na potrzebę pogłębiania i rozwijania relacji, poczucia wspólnoty oraz przynależności w rzeczywistości obarczonej nagminnym zjawiskiem rozluźniania, a nawet rozpadu więzi, będącym efektem nagłego wzrostu tempa życia i rozwoju technologii. Przeciwdziała także poczuciu osamotnienia, niezależnego od funkcjonowania w otoczeniu ludzi, wzmocnionego przez izolację wywołaną pandemią. Projekt ma także za zadanie zwracać uwagę i uwrażliwiać na problem braku dostatecznej uważności i komunikacji w codziennych spotkaniach.

Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska
Feel me - Magdalena Kasprzyca - wystawa doktorska

Pozostałe wydarzenia