Przejdź do treści

Dokąd zmierzamy?

Opublikowano 17 Maj 2023
and
Data
20 Maj — 20 cze 2023
Otwarcie wystawy: 20.05.2023, godz. 18:00
Miejsce

𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶a 𝗘𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗸

Tadeusza Kościuszki 15
57-220 Ziębice

W Noc Muzeów 20 maja 2023 w Galerii Evangelik w Ziębicach zostanie otwarta wystawa Dokąd zmierzamy? prezentująca prace Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Wystawa zakończy projekt pt. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, realizowany w pierwszej połowie 2023 roku w trzech instytucjach kultury działających na terenie Dolnego Śląska i okolic. 

Stawiane w projekcie pytania są bezpośrednim nawiązaniem do tytułu obrazu postimpresjonistycznego malarza Paula Gauguina. Prowokują namysł nad kondycją współczesnego człowieka, jego uwarunkowaniami i doświadczeniem, a także potrzebami, aspiracjami i przyszłością.

Grafika promująca wystawę Dokąd zmierzamy?

Wystawa w Galerii Evangelik koncentruje się na ostatnim ze wspomnianych pytań, podejmując zagadnienie przyszłości człowieka i jego losu. Okazuje się, że na pytanie Dokąd zmierzamy? nie ma jednej dobrej i kompletnej odpowiedzi. Stąd też duże zróżnicowanie formy, jak i treści prac składających się na wystawę. Niektórzy artyści poruszają się w sferze emocji bądź odwołują się do form abstrakcyjnych. Inni analizują kondycję ludzką, przedstawiają ludzkie ułomności lub potencjał. Każdy odsłania swój fragment wielkiej mozaiki stanów, sytuacji, odczuć, formujących nas i składających się na to, dokąd zmierzamy. 

Poprzednie prezentacje – na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa oraz w Galerii na piętrze w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury – stawiały sobie za cel zbadać aktualny stan ludzkości, tożsamość człowieka, jego korzenie i pochodzenie. 

Pomysłodawcami i kuratorami projektu są dydaktycy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Jarosław Grulkowski, Marcelina Groń, Marta Szymczakowska i Krzysztof Andrzej Wałaszek. Do uczestnictwa w projekcie zaprosili artystów z Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. 

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe wydarzenia