Przejdź do treści

5. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

Opublikowano 16 wrz 2022
and
Data
21 — 23 wrz 2022
Miejsce

Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
ul. Traugutta 19/21

W dniach 2123 września 2022 r. w Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności odbędzie się 5. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON pt. „Z miłości do wysokich temperatur. Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”, zorganizowane przez Katedrę Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Plakat do 5. Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

Konferencja stanowi kolejną edycję wrocławskich spotkań naukowych poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów. W toku obrad prezentowane będą aktualne realizacje badawcze na polu archeologii, archeometrii i konserwacji. W problematykę konferencji uczestników sympozjum wprowadzi Paweł Rzeźnik wykładem inauguracyjnym poświęconym dyplomowym realizacjom konserwatorsko-restauratorskim w Katedrze Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. W sumie podczas sympozjum przedstawionych zostanie 30 referatów oraz 3 postery, przygotowanych przez autorów z Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski.

W trzecim dniu konferencji dla uczestników przygotowano dwie wycieczki po Starym Mieście we Wrocławiu, poświęcone historii miasta oraz obecności szkła w przestrzeni miejskiej.

opracowanie tekstu P. Rzeźnik
Projekt plakatu K. Chrzan

Pozostałe wydarzenia