Przejdź do treści

Projekty kuratorskie

Zajęcia przedstawiają problematykę pracy kuratora sztuki współczesnej. Przestawiają zarys kształtowania się zawodu, omawiają zakresy działalności kuratorskiej w instytucjach sztuki oraz przy projektach niezależnych. Zapoznają z podstawowymi zagadnieniami kształtowania tematycznej, fizycznej i mentalnej przestrzeni wystawy. Omawiają zarówno zakres jak etykę zawodu kuratora. Zajęcia prowadzone są w Centrum Sztuki WRO, co pozwala studentom na obserwację pracy kuratorskiej podczas aktualnie prowadzonych projektów, a zainteresowanym umożliwia także praktykę zespole kuratorskim.

Przykładowe zadania

przygotowanie wystawy międzyuczelnianego konkursu Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów (2022), studenckie projekty kuratorskie w Atelier WRO (2019), wystawa studencka Performans Społeczny w Galerii Re/ MOCAK - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2017), przygotowanie cyklu Test Exposure –kuratorskich wystaw studenckich towarzyszących Biennale Sztuki Mediów WRO 2015.

Lektury

  1. M.Kosińska, A.Skórzyńska, K.Sikorska (red.), Artysta, kurator, instytucja, odbiorca, Poznań 2012
  2. T. Zaluski (red.) Skuteczność sztuki, Łódź 2014
  3. Brian o’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, Gdańsk 2015
  4. P. Krajewski, Stałe, zmienne, błądzące: zagadnienia kuratorskie, w: Artpunkt, nr 26, Opole 2015,
  5. Michele Segdwick (wyd.) Issues in Curating Contemporary Art and Performance, Bristol, Chicago, 2007
  6. oraz wybrane katalogi wystaw i publikacje własne instytucji sztuki dostępne w czytelni Centrum Sztuki WRO