Przejdź do treści

Mandzios Christos

Christos Mandzios, Profesor

prof. Christos Mandzios

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Pracownia Rzeźby nr ½

Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze

cma@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Studium rzeźby i organizacji przestrzennych


W 1985 r. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP), kierunek Rzeźba . Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i malarstwem, a także działaniami z pogranicza sztuk (innych dyscyplin artystycznych) i sztuki. Jego dorobek artystyczny to: zdarzenia i wystawy indywidualne, grupowe i zbiorowe w kraju i za granicą, realizacje w przestrzeniach publicznych, udział w sympozjach i konkursach rzeźbiarskich, prace scenograficzne do spektakli teatralnych, działalność związana z konserwacją dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą.


Nagrody i stypendia

2016 – Odznaka Honorowa 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (nr 33/2016) przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

2011 – Medal Niezłomni – Odznaczenie Dolnośląskiej Solidarności za działalność opozycyjną poniesione wyrzeczenia, ofiarność, bezinteresowność, obronę godności człowieka i wierność ideałom Solidarności podczas działalności w podziemnych strukturach w latach 1981-1989 oraz za bohaterska walkę o suwerenną i niepodległą Polskę

2000 – Wyróżnienie na IV Triennale Sztuki Sacrum za prezentację realizacji przestrzennych Zjawiska świetlne V + IV + III + I oraz za przeprowadzenie zdarzenia para-plastycznego Wypalanie – Brama – IV, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

1993 – II Symposium Mediteraneen de Sculpture, uczestnictwo w sympozjum w drodze kwalifikacji konkursowej – na podstawie nadesłanych projektów i osiągnięć autorskich wyłoniono 10 uczestników spośród 110 zgłoszeń, realizacja rzeźby plenerowej Ściśnięty Prostopadłościan, Toulon, Francja

1989 – I Nagroda równorzędna w konkursie w obiegu niezależnym bojkotującym oficjalny ruch wystawienniczy za Pomnik Ofiar Terroru Stalinowskiego, Cmentarz Osobowicki, Wrocław , praca w zespole konkursowym z Marią PAPP, organizacja: Irena KLUBA, Danuta SKRABA, Galeria na Ostrowie we Wrocławiu

Konferencje

2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Techno/Art/Ykulacje dotycząca problematyki nowoczesnych technik realizacyjnych i rozwoju nowych środków i metod obrazowania w kontekście współczesnej edukacji artystycznej, wystąpienie z referatem, Konferencji towarzyszył Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski Skoki'19 – Wokół Kuli zorganizowany z okazji Jubileuszu Stulecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk, Ośrodek Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego, Skoki

2017 – Konferencja Rzeźby, wystąpienie autorskie z referatem Koniec Rzeźby, organizator Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych w ASP we Wrocław

2010 – III Konferencja Rzeźby ASP Wrocław Pracownia Rzeźby, wystąpienie wstępne oraz realizacja zdarzenia Nic – Nić kończącego konferencję

2010 – Pomniki Wrocławia, wystąpienie na posiedzeniu Komisji Kultury Rady Miejskiej Wrocławia

2007 – I Konferencja Rzeźby Estetyka Rzeźby, ASP Wrocław

Wystawy

2016 – 25/25 – 25 Autorów na 25. lecie Galerii, wystawa zbiorowa, praca eksponowana w plenerze miejskim na placu przy Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, tytuł pracy Upadek, rzeźba plenerowa … z cyklu Twarde – Miękkie…, Galeria Miejska, Wrocław

2010 – Kamienne miasta, Międzynarodowa Wystawa Współczesnej Rzeźby Plenerowej, Promenada przy pl. Grunwaldzkim, Oś Grunwaldzka we Wrocławiu

2007 – Zjawiska świetlne, realizacje przestrzenne, Galeria STUDIO, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

2003 – Wymiary w przestrzeni wrocławskiej Entropii, Galeria Entropia, Wrocław

1996 – Obszary wspólne, Galeria u Jezuitów, Poznań

Publikacje

2017 – Koniec Rzeźby…?, druk referatu wygłoszonego 6.04.2017 na Konferencji Rzeźby Koniec Rzeźby zorganizowanej przez Katerę Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP Wrocław [w:] Zeszyt Rzeźbiarski nr 9, str. 30-36

2017 – Mała Forma Rzeźbiarska, publikacja autorskiego tekstu [w:] katalog do 4 Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego zorganizowanego przez Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, str. 8-11, okładka końcowa

2014 – Po-Piękno publikacja autorskiego tekstu [w:] Zeszyt Rzeźbiarski nr 6 Katedry Rzeźby ASP Wrocław, str. 22

2010 – RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – spostrzeżenia i uwagi – niekoniecznie spójne, niekoniecznie słuszne, ale…, tekst autorski [w:] katalog do wystawy Rzeźba dla zaułków- organizowanej we współpracy ZO ZPAP – WROCŁAW oraz Katedrę Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Jatki Wrocław

1992 – tekst autorski Podróżni – Cienie, reprodukcja pracy Ślad z Belką 1984 z cyklu Antropidy, foto: Dariusz Jerzy Nowak, Katalog Wystawy P.K.P… Popatrz Kiedy Przechodzisz, Popatrz Każdy Przechodzi, Popatrz Każdy Przechodzi…