Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Integrującego- dyplomująca

Celem kształcenia w pracowni jest rozwój twórczej osobowości studenta i jego przygotowanie intelektualne  oraz warsztatowe umożliwiające mu podejmowanie zagadnień projektowych związanych ze szkłem użytkowym.

Program zakłada wypracowanie ze studentem umiejętności analitycznego myślenia, określenia problemu projektowego, rozpoznania potrzeb użytkownika, zależności pomiędzy formą a funkcją oraz technologiami wytwarzania szkła. Istotny czynnik stanowi przy tym dążenie do pobudzenia kreatywności i oryginalności rozwiązań formalnych oraz poszukiwania nowych zastosowań. Wiedza i doświadczenie zdobyte w pracowni pozwala studentom po zakończeniu ich edukacji na pracę ze szkłem zarówno jako projektant- designer pracujący w zespołach projektowych jak i we własnym studio szklarskim.

W oparciu o wykłady, zadania i ćwiczenia projektowe oraz rozmowy i korekty student opracowuje rozwiązanie problemu projektowego, które spełnia założenia projektowe i uwzględnia  technologię produkcji oraz zawiera dokumentację techniczną i wizualizacje , model , makietę lub prototyp. Pracownia umożliwia także realizację autorskich przedmiotów użytkowych ze szkła w oparciu o techniki dostępne w warsztatach Katedry Szkła.


Kryteria oceny
Ocenie podlegają oryginalność pomysłu i innowacyjność rozwiązania projektu na podstawie właściwej dokumentacji projektu oraz autoprezentacji.