Przejdź do treści

Kłos Agnieszka

Agnieszka Kłos, Starszy wykładowca dr

dr Agnieszka Kłos, starszy wykł.

Jednostka Międzywydziałowa

Katedra Historii Sztuki i Filozofii


a.klos@asp.wroc.pl