Przejdź do treści

Grzybowska Magdalena

Magdalena Grzybowska, Profesor ASP

dr hab. Magdalena Grzybowska, prof. ASP

Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Pracownia Rzeźby

magdagrzybowska.wordpress.com

m.grzybowska@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Rzeźba Sculpture and spatial activities

W 2000 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wydział Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z rzeźby obroniła w Pracowni prof. Alfredy Poznańskiej. Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na ASP we Wrocławiu, gdzie współpracuje w ramach Pracowni dyplomującej z prof. Christosem Mandziosem i ad. Markiem Sienkiewiczem. W 2011 r. uzyskała stopień doktora, a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuk pięknych.

W działalności artystycznej odnoszę się przede wszystkim do zjawisk przestrzennych, niekoniecznie zamykających się w pojęciu rzeźby. Do swoich prac włączam zarówno obiekty rzeźbiarskie, jak i film, fotografie, zjawiska świetlne, dźwięk, sytuacje, gest i ruch.

Nagrody i stypendia

2013 – Iuvenes Wratislaviae, Nominacja do Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk ustanowionej przez Prezesa PAN dla młodych wrocławian za wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne

Konferencje

2019 – International Artist Symposium Cered-Vantaa, Slow Art, Artist House Gjutars, Vantaa, Finlandia

2018 – Międzynarodowe Sympozjum Sztuki było, jest i będzie, Pałac Morawa

2017 – Międzynarodowe Sympozjum Sztuki było, jest i będzie, Pałac Morawa

2015 – Sympozjum 1215, Art Colony Cered, Węgry

Wystawy

2015 – Próby, Browar Mieszczański, Wrocław

2015 – Dobytek w ramach wystawy Szaberland - 13. Przegląd Sztuki SURVIVAL Czyny zabronione, Koszary Oddziałów Prewencji Policji, Wrocław

2015 – Sielanka, Galeria Synestezja, Wrocław

2014 – O tym mi nie śpiewaj, Galeria Stolarnia, Wrocław

2010 – Napięcia, wystawa wraz z Marek Sienkiewicz, galeria BWA Studio, Wrocław

Publikacje

XII. Przegląd Sztuki SURVIVAL Czyny zabronione, katalog z wystawy, wyd. Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej

Sztuka z wrocławskim aTESTem, katalog z cyklu wystaw zbiorowych, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, współwyd. Mazowiecki Instytut Kultury

Ceredi Művésztelep 2011-2015, Monografia dotycząca działalności artystycznej oraz kulturalnej Art Colony Cered, wyd. Ars Longa Művészeti Egyesület, Ceredi Nemzetkozi Művésztelep

Błąd systemu, katalog z wystawy zbiorowej, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Monografia kierunku RZEŹBA, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu