Przejdź do treści

Bańka-Kulka Kalina

Kalina Bańka-Kulka, Adiunkt

dr Kalina Bańka-Kulka, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Szkła

Pracownia Szkła w Architekturze | Pracownia Witrażu


k.banka@asp.wroc.pl

www.kalinabanka.pl

Prowadzone przedmioty

Szkło w Architekturze

Podstawy witrażu


W 2013 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła uzyskując tytuł magistra sztuki.

Jej działania projektowo-artystyczne balansują na pograniczu projektowania szkła, grafiki i malarstwa. W swoich projektach stara się wychodzić poza ramy dotychczasowego postrzegania szkła, często ukazując tradycyjne techniki w zupełnie nowym niestandardowym kontekście. Zrealizowała osiem wystaw indywidualnych oraz wzięła udział w kilkudziesięciu wystawach szkła w kraju i za granicą. Jest laureatką kilkunastu konkursów krajowych i międzynarodowych z zakresu szkła, designu i malarstwa.


Wybrane nagrody i stypendia

2019 - typendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2018 – 2021 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców

2018 – Wyróżnienie honorowe Emerge 2018 w Międzynarodowym Konkursie Szkła w Portland – Bullseye Project Gallery, USA

2017 – Wyróżnienie honorowe The Glass Prize 2017 w Międzynarodowym Konkursie Szkła w kategorii Bullseye Glass Artist, Wielka Brytania

2015 – I miejsce Zwieseler Kölbl 2015 w Międzynarodowym Konkursie Szkła, Centrum Kultury w Zwiesel, Niemcy

2014 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Młoda Polska

Wybrane wystawy

2019 – Pop And Lock!, Międzynarodowa Wystawa Szkła – 47th International Exhibition, Habatat Galleries, Michigan, USA

2019 – Glassworks, Międzynarodowa Wystawa Szkła, Ital Reding Hofstatt, Schwyz, Szwajcaria

2018 – 35 Milano Vetro, Międzynarodowa Wystawa i Konkurs Szkła, Zamek Sforzesco Mediolan, Włochy

2018 – Emerge / Evolve 2018, Międzynarodowa Wystawa Szkła, Bullseye Project Gallery, Portland, OR, USA

2016 – European Glass Context 2016, Międzynarodowa Wystawa i Konkurs Szkła, Bornholm Art Museum, Bornholm, Dania

Publikacje

2017 – Kalina Bańka / Janina Myronova – publikacja towarzysząca wystawie – Galeria Formy Ceramika i Szkło Wrocław, ISBN 978-83-65638-33-5

2016/2017 – publikacja w przeglądzie New Glass Review 38, 100 wybranych szklanych dzieł 2016 r., Corning Museum of Glass, New York

2015 – #Bańka – publikacja towarzysząca wystawie, wyd. ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, BWA Wrocław, ISBN 978-83-644419-57-7

2015 – artykuł w dwumiesięczniku Szkło i Ceramika nr 5/2015, Renesans szkła prasowanego na tle historii Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach, ISSN 0039-8144