Przejdź do treści

Czeski Marcin

Marcin Czeski, Adiunkt dr hab.

dr hab. Marcin Czeski, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

Pracownia Konserwacji i restauracji witraży Ł2, 212

m.czeski@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Konserwacja i restauracja witraży Teoria i praktyka witrażownictwa Metodyka konserwacji i restauracji witraży Kopia witraży

W 1996 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu, kierunek Wychowanie Plastyczne.

Od 1997 roku prowadzę własną pracownię artystyczną zajmującą się projektowaniem i konserwacją zabytkowych witraży i mozaik. Mam w swoim dorobku kilkadziesiąt obiektów, w których realizowałem witraże. Podobną ilość obiektów obejmuje mój dorobek konserwatorski. Zajmuję się też teorią konserwacji zabytków i wcielaniem tych teorii w życie. 

Nagrody i stypendia

1996 – Nagroda im. Świętego Brata Alberta w dziedzinie sztuki sakralnej 

Konferencje

2015 – Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów, I Sesja Naukowa, wykład Konserwacja zespołu witraży proj. Stefana Matejki w Michorzewie w świetle wytycznych Corpus Vitrearum, Poznań

2014 – Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego, I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła, wykład Drugie życie gotyckiego maswerku, Wrocław

2012 – Witraże jako obiekty zabytkowe, wykład dla studentów w Katedrze Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław

2011 – Ars Vitrea Polona, IV Sesja Stowarzyszenia Miłośników Witraży, referat Modernizm w wielkopolskich witrażach Henryka Nostitz-Jackowskiego, Radom 

Wystawy

2019 – Szklane Zachcianki, wystawa indywidualna, Galeria u Jezuitów, Poznań

2016 – Podróże, wystawa indywidualna, Galeria Kolegiacki Art, Poznań

2012 – Pejzaż Zapamiętany, wystawa indywidualna, Muzeum Archidiecezjalnym, Pelplin

2010 – VI Biennale du Vitail,  Bourg la Reine, Francja

2002-2003 – Thema 2, wystawa zbiorowa, Romont, Vitromusee, Szwajcaria 

Publikacje

2017 – Konserwacja zespołu witraży proj. Stefana Matejki w Michorzewie w świetle

wytycznych Corpus Vitrearum, [w:] Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. VII

2011 – Konserwacja szkła jako wystroju architektonicznego obiektów

Zabytkowych, monografia [w:] Aedificio et Conservo. Eskalacja Jakości kształcenia zawodowego

w Polsce, Fundacja Hereditas, Warszawa