Przejdź do treści

Pracownia Rzeźby

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Wykłady: Cykl: Rozwój świadomości przestrzenno – wzrokowej / rzeźba jako laboratorium form. Cykl: Współczesne funkcje rzeźby. Konwersatoria. Rozmowa na temat prowadzonych zajęć, bliższe omówienie wydarzeń (wystawy, publikacje) związanych z treścią zajęć – ćwiczeń i wykładów. Zwiedzanie kolekcji muzealnych, zabytków, wystaw. Zajęcia te „wymuszają" działania własne studentów. Poprzez próby własnej kreacji oswajają z użyciem różnych środków ekspresji.

Praktyczne i teoretyczne wprowadzenie studenta w podstawy problematyki rzeźbiarskiej. Pobudzenie rozwoju świadomości przestrzennej.

Założenia prowadzą do praktycznego i teoretycznego wprowadzenie studenta do problematyki rzeźbiarskiej. Pobudzenia rozwoju świadomości przestrzennej. Podstawowym środkiem do osiągnięcia tych celów są ćwiczenia, a więc praktyczne doświadczanie rzeźby wzbogacone o wykłady objaśniające tradycję i współczesność praktyki rzeźbiarskiej.

Kryteria oceny
Wykonanie ćwiczeń i zadań