Przejdź do treści

Pracownia Rysunku Kreatywnego

Pracownia Dyplomująca

Staramy się poprzez osobiste rozmowy, indywidualne korekty, prezentacje i wykłady, grupowe zadania programowe i warsztaty tematyczne, przyczynić się do tego, by studenci posługiwali się językiem rysunku na tyle świadomie i swobodnie, aby móc samodzielnie kreować rysunkowe interpretacje w formie grafik, we wszystkich istniejących technikach, samodzielnych prac rysunkowych, obiektów, projektów komiksów, ilustracji czy projektów postaci bohaterów lub planów gier komputerowych.

Opis

Program realizowany w Pracowni Rysunku Kreatywnego jest autorskim programem, opartym o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu pracowni grafiki artystycznej oraz własnej twórczość graficznej i rysunkowej. Program w ogromnej mierze opiera się na założeniach, że podstawą każdej aktywności plastycznej jest rysunek sprzężony ze świadomością twórczą. Ten konglomerat jest fundamentem, rudymentem sztuk wizualnych i stanowi o ich nieprzerwanym rozwoju. Wszystkim zainteresowanym studentom proponujemy dialog oparty na swobodnym przepływie i realizacji wzajemnych fascynacji. Proponujemy całkowitą wolność wypowiadania się i formułowania myśli oraz zagadnień artystycznych, w sposób szczególnie związany z rysunkiem, ale nie tylko. Szanujemy indywidualne wypowiedzi, mające charakter eksperymentu artystycznego, zarówno formalnie jak i technologicznie.

Przedmioty

Rysunek kreatywny  prof. Jacek Szewczyk, dr Sebastian Łubiński

Grafika Artystyczna dla studentów Sztuki Mediów dr Zuzanna Dyrda 

Zapisy

Predyspozycje rysunkowe, wyobraźnia i kreatywne myślenie o rysunku i grafice.

Lektury

 1. www. polishprintmaking.com
 2. Katalogi wystaw: Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów, International Biennial of Drawing Pilsen, Triennale Rysunku we Wrocławiu, Międzynarodowy Konkurs Rysunku Wrocław, Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Triennale Grafiki Polskiej Katowice, Biennale Grafiki Studenckiej Poznań
 3. Karel Teissig, Techniki rysunku
 4. Maria Grońska, Nowoczesny Drzeworyt Polski
 5. Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki
 6. Jerzy Werner, Technika i technologia sztuk graficznych
 7. Wassily Kandynsky, Punkt, linia, płaszczyzna
 8. Wassily Kandynsky, O duchowości w sztuce
 9. Richard Noyce, Printmaking off the beaten track
 10. Richard Noyce, Contemporary graphic art in Poland
 11. Keith Howard, Non-toxic intaglio printmaking