Przejdź do treści

Pracownia Intaglio

Pracownia dyplomująca

Równolegle z perfekcyjnym opanowaniem technik graficznych Pracownia duży nacisk kładzie na rozwój świadomości plastycznej jak i umiejętność precyzowania własnej wypowiedzi artystycznej na coraz to wyższym poziomie. Specyfiką Pracowni są również realizacje grafiki monumentalnej wykonywane w technikach klasycznych. Pracownia wykształciła dużą rzeszę pracowników naukowych naszej uczelni jak i wielu laureatów międzynarodowych konkursów graficznych.

Pracownia stanowi naturalną kontynuację „wrocławskiej szkoły grafiki" wywodzącej się w prostej linii od powojennego jej założyciela, rektora, prof. Stanisława Dawskiego (przewodnika duchowego i artystycznego Józefa Gielniaka) oraz ówczesnej asystentki, a późniejszego kierownika Katedry Grafiki prof. Haliny Pawlikowskiej. Jej asystentami byli były rektor ASP we Wrocławiu Jacek Szewczyk jak i prof. Przemysław Tyszkiewicz. Współczesny charakter pracowni stanowi pełną kontynuację programową z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce, a główny nacisk kładzie na wykształcenie w pełni świadomego samodzielnego artysty, uzbrojonego w doskonały oręż graficzny, na światowym poziomie. Program Pracowni obejmuje kompleksową edukację w zakresie druku unikatowego przy użyciu tak szlachetnych technik graficznych jak miedzioryt, akwaforta, akwatinta, drzeworyt, czy linoryt.

Przedmioty

Postawy Grafiki Artystycznej (I rok)
Grafika Artystyczna