Przejdź do treści

Rekrutacja na MFA in Visual Arts

Studentki w parku przed budynkiem ASP

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (II nabór) w systemie on-line trwa od 15 kwietnia do 28 czerwca 2024 >> e-rekrutacja.asp.wroc.pl <<

Terminy:
I nabór:
 1 lutego do 15 marca, z wynikami rekrutacji do 29 marca 2024
II nabór: 15 kwietnia do 28 czerwca, z wynikami rekrutacji do 12 lipca 2024

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Suma ECTS: 120 
Limit miejsc: 12 

Opłaty: 4 000 EUR za rok (w przypadku opłaty z góry za cały rok akademicki) + 150 PLN (lub 35 EUR) opłata rekrutacyjna*

Początek roku akademickiego: 1 października
Kierownik studiów: dr Daniela Tagowska 
Kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl; pokój 217; Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław; tel. +48 71 343 80 31 wewn. 311

*koszt przelewów leży po stronie zlecającego przelew, szczegółowy sposób dokonania płatności w załączniku MFA_Payment procedure

Rekrutacja krok po kroku

I krok: 1 lutego – 15 marca 2024 r.

1. Zaloguj się w systemie elektronicznej rekrutacji ASP e-rekrutacja.asp.wroc.pl

2. Wypełnij ankietę osobową oraz zamieść swoją fotografię, spełniającą wymagania określone w systemie.

3. Załącz skany wymaganych dokumentów :

  • dowód osobisty lub paszport;
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Polsce;
  • potwierdzenie złożenia opłaty rekrutacyjnej (opłata ma być dokonana w PLN lub EUR na konto ASP, załączamy skan potwierdzenia wykonania przelewu, koszty przelewu po spodnie kandydata – instrukcja płatności PONIŻEJ).

4. Po zaksięgowaniu płatności (kilka dni od transakcji)- uczelnia zatwierdza złożone przez Ciebie dokumenty, ZMIANA TWOJEGO STATUSU Z „ZAINTERESOWANY” NA „KANDYDAT”;

5. Załącz portfolio:

  • max 20 prac powstałych nie wcześniej niż w 2019 roku;
  • portfolio może zawierać obrazy nieruchome (format: jpg, Model barw: RGB Rozdzielczość: 72 dpi Dłuższy bok: 20 cm, Max. wielkość pliku: 10 MB) oraz pliki ruchome (format MP4, max czas trwania 3 min)
  • pliki powinny zostać opisane – tytuł pracy, rok powstania, wymiary oryginału, opis techniki wykonania
  • nazwy załączonych plików powinny być uporządkowane wg wzoru: Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_01.jpg

6. Oczekuj na decyzje komisji.

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.
W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

II krok: do 29 marca 2024 r.

Komisja rekrutacyjna zapozna się z przesłanymi materiałami. Możemy dodatkowo zaprosić Cię na rozmowę (w formie online). Po zapoznaniu się z Twoim portfolio i ocenie Twojego zgłoszenia w skali 0–10 punktów, 12 osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zaproponujemy miejsce w naszym programie. Jeśli uzyskasz 0–3 punktów nie będziemy mogli przyjąć Cię na studia.

III krok: marzec – wrzesień 2024 r.

Jeśli otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia będziesz musiał dostarczyć oryginały ww. dokumentów oraz:

  • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
  • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

 

1 października 2024 r.

Oficjalnie staniesz się studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i dołączysz do naszej kreatywnej społeczności!

Uczestnicy projektu Co-Responsibility przed ASP

Do pobrania

Curriculum
pdf, 71.27 KB
Curriculum
Description of the expected learning outcomes
pdf, 121.28 KB
Description of the expected learning outcomes
Framework Curriculum
pdf, 81.17 KB
Framework Curriculum
List of language certificates
pdf, 85.39 KB
List of language certificates
Opis zakładanych efektów kształcenia
pdf, 6.58 MB
Opis zakładanych efektów kształcenia
Ramowy program studiów
pdf, 124.29 KB
Ramowy program studiów
Payment procedure
pdf, 110.42 KB
Payment procedure