Przejdź do treści

Przewodnik kandydata

Naszym głównym zajęciem jest badanie kultury i sztuki wizualnej. Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach posiadającymi kompetencje, wiedzę i doświadczenie umożliwiające pracę dydaktyczną, badawczą oraz komercyjną na najwyższym poziomie.

Jednocześnie stale doskonalimy swe umiejętności we wszelkich możliwych płaszczyznach naszej działalności akademickiej. Jesteśmy wyjątkową społecznością, która wspólnie stara się pobudzać, to co szczególne u osób, które nauczamy i z którymi współtworzymy. Zadajemy pytania i uczymy poszukiwać odpowiedzi - nie trzymamy się utartych schematów, cały czas usprawniamy procesy, których jesteśmy częścią. Niezmiennie dążymy do bycia centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką. 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

1. Zakładasz konto na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy - System Rekrutacji Elektronicznej. Otrzymasz automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będziesz wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. Wypełniasz dane osobowe oraz ankietę a także dokonujesz opłaty rekrutacyjnej.

2. Przystępujesz do egzaminów wstępnych.

ETAP II 

po ogłoszeniu wyników egzaminów kwalifikacyjnych

3. Dostarczasz w terminie wyznaczonym przez uczelnię – świadectwo dojrzałości na studia jednolite magisterskie lub I stopnia, – dyplom ukończenia studiów: na studia jednolite, magisterskie lub II stopnia, – zdjęcia w formie papierowej i elektronicznej.

4. Podpisujesz i odsyłasz umowę o świadczeniu usług edukacyjnych, otrzymaną wraz z decyzją o przyjęciu. Dostarczasz zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Gratulujemy! Zostałeś studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 

Przewodnik kandydata na studia