Przejdź do treści

Relacja z wystawy „Z DRUGIEJ STRONY RZECZY. POLSKI DIZAJN PO ROKU 1989”

Ogłoszenie
Opublikowano 10 kwi 2018

Prace as. Agnieszki Bar i ad Kariny Marusińskiej z Wydziału Ceramiki i Szkła stanowią mocne akcenty na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie.

5 kwietnia 2018 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy kuratorstwa prof. Czesławy Freilich „Z DRUGIEJ STRONY RZECZY. POLSKI DIZAJN PO ROKU 1989". Wśród prezentowanych obiektów mamy silną reprezentację z Wydziału Szkła i Ceramiki: dwa projekty autorstwa as. Agnieszki Bar - „Plisowanki" i „On finger", dwa projekty ad Kariny Marusińskiej - „Chwasty" i „Ogryzki", dwa projekty Grupy Wzorowo - „kluka" i „Kristal", a także zestaw szkieł „Aquarius" z 1995 roku autorstwa prof. Małgorzaty Dajewskiej, oraz szklane „Naczynia szyte na miarę" naszej absolwentki Joanny Kasperkiewicz.

„Wystawa przedstawia zmiany w polskim dizajnie po 1989 roku. Pokazuje, jak radzili sobie twórcy w latach 90. w warunkach rodzącego się kapitalizmu, jakie piętno odcisnęły na ich pracach prądy postmodernistyczne, jak na przełomie wieku XX i XXI zaczęli wpisywać się w międzynarodowe nurty projektowania i jak współcześnie poszukują odrębności (…). Wielu projektantów skupia uwagę na poszukiwaniu narodowej tożsamości, odwołując się do ludowości, lokalności czy przeszłości. Do jeszcze innych wartości odwołuje się najmłodsze pokolenie twórców, którzy dostrzegają ważkie problemy społeczne albo podejmują projekty, którymi włączają się w ruchy proekologiczne. Szczególnym przypadkiem jest twórczość projektantów artystów – prezentowana na festiwalach czy w galeriach. Działają oni na pograniczu dyscyplin, a ich prace są rodzajem refleksji lub komentarza.
Ta różnorodność świadczy o dokonującej się zmianie roli dizajnu we współczesnym świecie, ale mówi także o kondycji kultury materialnej, o naszej wrażliwości, aspiracjach i o wartościach, którym hołdujemy." (Prof. Czesława Frejlich)

Wystawę można zwiedzać do 19 sierpnia 2018 roku

Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1 

strona MNK: http://mnk.pl/wystawy/z-drugiej-strony-rzeczy-polski-dizajn-po-roku-1989 

foto: z relacji uczestniczek i strony MNK

info: A.Bar

zamieściła: K.Bańka

Pozostałe aktualności