Przejdź do treści

Powiązanie kultur.

Ogłoszenie
Opublikowano 28 kwi 2008

W dniach 22-25 kwietnia odbyły się na naszej uczelni warsztaty "Powiązanie kultur: Warsztaty myślenia miedzykulturowego poprzez eksperymentalne wykonanie książki"poprowadzone przez panie F. Gonca Ilbeyi Demir i Melike Tascioglu z Wydziału Grafiki Uniwersytetu Anadolu z Turcji

English version » W zajęciach uczestniczyły Justyna Gałązka, Diana Karpowicz, Marta Kubiak, Monika Marek, Aleksandra Matyas, Barnaba Mikułowski, Aleksandra Niemiec, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wesołowska, Katarzyna Wojdyła, Malwina Wiśniewska. Celem projektu było poznanie oraz zrozumienie tradycji i sposobu życia ludzi żyjących w innych kulturach. Pierwszego dnia dyskutowaliśmy o naszych ojczyznach, odkrywaliśmy różnice i podobieństwa naszych kultur, które pomogły zrozumieć nam ich bogactwo. Pozajęciach udaliśmy się do Galerii za Szybą, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy prac z Uniwersytetu Anadolu. Drugiego i trzeciego dnia przystąpiliśmy do realizacji projektu mającego na celu zbudowanie książeczek ze zwizualizowaną przez nas tradycją bądź historią związaną z Polską. Tworzenie naszych obiektów rozpoczęliśmy od zaprojektowania arkusza papieru formatu A3, następnie złożyliśmy go według podanego wzoru i uzyskaliśmy ośmiostronicową książeczkę. Na tak złożonym obiekcie mogliśmy dalej pracować, uzupełniać go dodatkowymi ilustracjami bądź typografią. Jest toniezwykle ciekawy sposób tworzenia książki, myślę, że z chęcią wrócimy do niego w przyszłości, gdyż jest bardzo wygodny i pomocny zwłaszcza w pierwszej fazie tworzenia książki, my natomiast przywykliśmy do projektowania tzw. ‘strona po stronie’. Dodatkowo większość z nas zdecydowała się na realizację projektu techniką kolażu, w związku z tym, przynajmniej przez tych parę dni, mogliśmy odpocząć od pracy na komputerze. Ostatniego dnia przedstawiliśmy wyniki naszej pracy, co było bardzo interesujące, ponieważ zarówno historie i techniki użyte w naszych ksiazkach byly zróżnicowane i atrakcyjne. Warsztaty były zarówno inspirujące, jak i rozwijające, dlatego mamy nadzieję na częstsze spotkania z przedstawicielami innych kultur. Relację z warsztatu przygotowała Aleksandra Niemiec, zdjęcia wykonał Artur Skowroński English version Binding Cultures: A workshop of Intercultural Thinking Through Experimental Bookmaking. From 22nd to 25th of April a workshop entitled "Binding Cultures: A workshop of Intercultural Thinking Through Experimental Bookmaking" was organised at our Academy. It was run by Ms F. Gonca Ilbeyi Demir and Ms Melike Tascioglu from the Anadolu University Faculty of Fine Arts in Turkey. The participants were our students, Katarzyna Wojdyła, Marta Kubiak, Aleksandra Niemiec, Monika Marek, Justyna Gałązka, Diana Karpowicz, Katarzyna Nowak, Barnaba Mikułowski, Aleksandra Matyas, Katarzyna Wesołowska, Malwina Wiśniewska. The aim of this project was getting acquainted with traditions and lifestyles of people living in different cultures to be able to understand them better. On the first day we talked about our countries discovering the similarities and differences between our cultures, which helped us realise how rich they are. After the discussion we went to an art gallery, Galeria za Szybą, where the exhibition presenting artworks from the Anadolu University Faculty of Fine Arts was opened. On the second and third days we were doing the project, whose aim was to make a book visualising a tradition or event connected with Polish history. The first stage of our work was to create a design on an A3 size sheet of paper. Then we folded the paper according to the instruction to make an eight-page booklet. We continued our work on the folded booklet, adding illustrations or typographic components. That was a very interesting way of making a book, so I think that we will use it in the future, because it's very helpful and convenient in the first phase of creating a book. Before we used to design our books page by page. Additionally, most of us decided to use the technique of collage, we cut out and stuck together elements, we also painted and drew, so we had a break from the work on computer for a couple of days. On the last day we presented the results of our work, which was very interesting because both the stories and techniques used in our books were varied and attractive. The workshop was inspiring as well as instructive, so we look forward to meeting representatives of different cultures more often in the future. Text: Aleksandra Niemiec, foto: Artur Skowroński

Pozostałe aktualności