Przejdź do treści

Patronat ASP dla Liceum Sztuk Plastycznych

Ogłoszenie
Opublikowano 10 mar 2023
and

W środę, 8 marca 2023 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu objęła swoim patronatem Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu, czym wzmocniła trwająca współpracę między Uczelnią a Szkołą i nakreśliła perspektywy jej rozwoju.

JM Rektor prof. Wojciech Pukocz i p.o. Dyrektora Pani Iwona Wawrzyniak-Jankowska złożyli swe podpisy na dokumencie zawartego w dniu wczorajszym porozumienia i w przyjacielskiej atmosferze omówili najbliższe plany dotyczące wspólnych działań. W ich programie znajdą się wizyty studyjne, warsztaty, wsparcie w zakresie realizacji prac dyplomowych uczniów, a także organizacja konkursu plastycznego i zajęcia edukacyjne realizowane w Akademii związane z podstawą programową przedmiotów nie tylko artystycznych.

Nadanie patronatu ASP dla Liceum Sztuk Plastycznych

W spotkaniu uczestniczyli także ze strony Akademii Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. Beata Mak-Sobota, Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi dr hab. Marta Płonka, a ze strony Liceum Kierownik Sekcji Przedmiotów Artystycznych Pan Janusz Czyżewicz oraz wykładowca naszej Akademii i jednocześnie nauczyciel Liceum Pan Wojciech Małek, który został powołany do pełnienia funkcji Koordynatora współpracy ASP –LSP.

Mając przekonanie, że patronat jakim nasza Akademia obejmuje Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, będzie pomocny w uzupełnianiu i modernizowaniu treści, metod i form kształcenia utalentowanej młodzieży Liceum, życzymy sobie wzajemnie owocnej współpracy, której rezultatem będzie wspólny wkład w zakresie wzmacniania oddziaływania kultury wizualnej w naszym mieście i regionie.

Pozostałe aktualności