Przejdź do treści

"NIEPODLEGŁOŚĆ SZTUKI. WOLNOŚĆ ARTYSTY"

Ogłoszenie
Opublikowano 05 lis 2018
Małgorzata Kazimierczak

Ogólnopolska wystawa; fotografia, performance, nowe media, malarstwo, rzeźba. Galeria Konduktorownia, Pawilon Muzealny w Parku Staszica w Częstochowie.

ZARZĄD ZACHĘTY W CZĘSTOCHOWIE- KONDUKTOROWNIADYREKTOR MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO ORAZ KURATORZY
mają przyjemność zaprosić państwa na ogólnopolskie wydarzenie artystyczne;

''NIEPODLEGŁOŚĆ SZTUKI. WOLNOŚĆ ARTYSTY''
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Otwarcie 27.10. 2018. Częstochowa.

Kuratorzy wystawy:
ANDRZEJ SAJ, KRZYSZTOF STANISŁAWSKI, PIOTR GŁOWACKI

Artyści:
Konduktorownia; fotografia, performance, nowe media:

ANDRZEJ DUDEK- DÜRER MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK
NATALIA LL
JANUSZ LEŚNIAK
MONSTFUR
LESZEK SZURKOWSKI
RYSZARD TABAKA
THESEUS

Pawilon Muzealny w Parku Staszica; malarstwo i rzeźba:

SYLWESTER AMBROZIAK
EDWARD DWURNIK
MARCELINA GROŃ
ANNA HRYNIEWICZ
PAULINA KARPOWICZ
CAROLINA KHOURI
ŁUKASZ KOROLKIEWICZ
BOGUSŁAW LUSTYK
ZDZISŁAW NITKA
KRZYSZTOF SKARBEK
MARIUSZ STANOWSKI

Sztuka jest i zawsze była w pewnym sensie niepodległa i jednocześnie podległa. Jej podległość określały - historycznie rzecz biorąc - zarówno prawa i reguły warsztatowe oraz materialne, presje społeczne i polityczne odnośnie przekazywanych treści religijnych i metafizycznych, ale także, zawsze, wymogi rynkowe (mecenatu). Jej niepodległość jest zatem względna, a jednocześnie można powiedzieć, że nie ma prawdziwej sztuki bez niezależnego, wolnego artysty, który może w sposób niepodległy wyrażać się o świecie i ludziach w tej, naszej, rzeczywistości bytujących. Artysty potrafiącego w ramach wolności twórczej wyrażać prawdy ponadindywidualne, a swe dzieła wynosić na poziom właśnie n i e p o d l e g ł o ś c i sztuki - jako efektu twórczej ekspresji i ideowego przekonania. Niepodległość - wolność; to dwie strony tego samego medalu poświadczającego (sobą) wartość ludzkiej twórczości.
W malarstwie chodzić tu będzie o przekazanie - z pomocą właściwych środków -osobistego i osobnego stosunku artysty do zastanej rzeczywistości; stąd nasze preferencje dla twórczości przedstawiającej, dla obrazów o rozbudowanej narracyjności, prezentujących złożone relacje między indywidualnym światem artysty a zmiennym otoczeniem. Jak dany artysta sytuuje się swoją postawą w czasie tu i teraz? Jednak nie chodzi nam tu o ekspozycję treści politycznych czy społecznych, a o odniesienia do refleksji uniwersalnych, o treści metafizyczne, psychologiczne, eschatologiczne itp. Chodzi o dzieło będące wyrazem indywidualnej, niezależnej osobowości; i na te wyraźne osobowości - odrębności w sztuce pragniemy zwrócić uwagę. Artysta i jego świat - tu sytuuje się wymiar niepodległości sztuki wobec tego co chwilowe, zbyt łatwe, konsumpcyjne, na rzecz kontemplacji, wczucia się we własne duchowe potrzeby i potrzeby rozwoju duchowego w kontakcie z odbiorcą, chodzi też o dyskretny wpływ na świadomość odbiorcy - by go pobudzić do samorefleksji.
Podobnie widzimy rolę wideo - filmów, fotografii i prezentacji nowych mediów. Do tego kręgu propozycji należy również dołączyć autoprezentacje performens - jako skutku swoistej teatralizacji naszego życia i artystycznej krytyki jego znamion. Podobnie może wpisywać się w te treści współczesna rzeźba, która najczęściej rezygnuje już z konwencjonalnej materii na rzecz obiektów, instalacji i prac łączących różne media.

Andrzej Saj

-------------------------------------------

/materiały organizatora wystawy/

info na stronie; Małgorzata Kazimierczak

Pozostałe aktualności