Przejdź do treści

NAWA PROM: Research Methods in Visual Arts Symposium

Fotorelacja
Opublikowano 30 Maj 2022
Kinga Bacewicz
Zdjęcie z sympozjum Research Metchod in Visual Arts

Od 16 do 20 maja br. 20 zagranicznych doktorantów z 15 krajów świata przebywało na ASP we Wrocławiu w ramach wizyty studyjnej. Została ona zrealizowana w formie międzynarodowego sympozjum: Research Methods in Visual Arts.

Przez cały tydzień 25 młodych naukowców (20 z zagranicy oraz pięciu z ASP we Wrocławiu) dzieliło się wiedzą, dotyczącą badań w obszarze sztuki. Uczestnicy wydarzenia spędzili ten czas na dyskusjach i prezentacjach swoich badań oraz na warsztatach z komunikacji międzykulturowej.

Celem wydarzenia było wsparcie młodych naukowców w ich pracy doktorskiej oraz podniesienie ich kwalifikacji w obszarze pracy badawczej i komunikacji międzykulturowej. Opiekę dydaktyczną i mentorską nad uczestnikami wydarzenia sprawowali: Dziekana Szkoły Doktorskiej, dr hab. Jakub Jernajczyk;  dr Anita Wincencjusz-Patyna oraz dr hab. Dominika Sobolewska. Z kolei nad obszarem umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowych uczestnicy sympozjum pracowali przy wsparciu trenerskim Kingi Bacewicz, uczestniczki Szkoły Trenerów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wydarzenie miało charakter otwarty i stworzyło przestrzeń do intensywnej wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie prowadzenia badań naukowych w obszarze sztuk wizualnych. Jego zadaniem było również zbudowanie relacji pomiędzy młodymi artystami-badaczami z kilkunastu krajów świata. Ważnym celem wizyty studyjnej było też wykreowanie postawy otwartości oraz wzmocnienie kompetencji międzykulturowych uczestników sympozjum.

Całość wydarzenia była zrealizowana z środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, programu: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Pozostałe aktualności