Przejdź do treści

NASAD - Substantial Equivalency

Ogłoszenie
Opublikowano 03 cze 2022
azg
CSU.CI, fot. M. Pietrzak

Z wielką radością informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu otrzymała rekomendację Substantial Equivalency NASAD – amerykańskiej National Association of Schools of Art and Design, organizacji akredytującej uczelnie artystyczne w USA.

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce i w Europie, której udało się otrzymać status ‘Substantial Equivalency’ czyli równoważności z akredytowanymi programami w Stanach Zjednoczonych. Jest to najwyższa rekomendacja jaką może uzyskać uczelnia artystyczna znajdująca się poza granicami USA.

NASAD ustanawia standardy dla dyplomów magisterskich, licencjackich I doktorskich, co oznacza, że dyplomy wydawane przez naszą uczelnię są teraz uznawane za równorzędne z jednymi z najlepszych dyplomów w zakresie sztuki i projektowania na świecie.

***

“Jestem dumny i szczęśliwy, że poziom kształcenia i programy studiów naszej uczelni został tak pozytywnie oceniony przez amerykańską komisję akredytacyjną. Tym samym oficjalnie dołączyliśmy do elitarnego grona uczelni artystycznych na świecie.

Proces akredytacyjny został przez naszą uczelnię rozpoczęty już kilka lat temu, zainicjowany przez prof. Aleksandrę Janik, pełniącą w kadencji 2016-2020 funkcję Prorektora ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą. Dzięki wysiłkowi wielu osób osiągnęliśmy ten spektakularny sukces! W sposób szczególny chcę podziękować Sarze Epping, oraz Aleksandrze Zaczek, kierowniczce Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji za zaangażowanie i koordynację całego procesu akredytacji.

Dziękuję całej naszej społeczności akademickiej za czynny i aktywny udział w osiągnięciu tego sukcesu!”

prof. Wojciech Pukocz, Rektor ASP

Pozostałe aktualności