Przejdź do treści

Maciej Majchrzak – upublicznienie pracy doktorskiej

Komunikat
Opublikowano 25 lis 2022
and

W epoce masowych środków przekazu typografia odgrywa istotną rolę w transmisji informacji i wiedzy. Liczba publikacji jest duża, a świadomość konieczności dobrania odpowiedniej formy do przekazywanej treści wzrasta. Poszerza się też repertuar nośników tekstu i sposobów przekazywania wiedzy. Warstwa komunikacji wizualnej nauki jest ważnym i szerokim zagadnieniem. W takim kontekście otwiera się nisza na nowe projekty typograficzne, nowe kroje pisma.

Publikacja jest jednym z podstawowych nośników informacji stosowanych do szerzenia wyników badań i rozprzestrzeniania nauki. W daleko idącym uproszczeniu, opieramy się aktualnie na dwóch podstawowych nośnikach treści: druku na papierze i wyświetlaniu na ekranie. Z myślą o takich mediach tworzymy publikacje. Rozszerzający się rynek publikacji naukowych i konieczność komunikowania wiedzy i wyników badań wymagają odpowiednich narzędzi, w tym krojów pisma. Nowe kroje powstają w toku zmian technologicznych i estetycznych.

Głównym założeniem opisywanego projektu jest opracowanie kroju do składów wszystkich obszarów nauki oraz do działań promocyjnych nauki i wyników badań. Powstała rodzina pism Poli dostosowana do wymagań współczesnych zróżnicowanych mediów reprodukcji (ekranowych i drukowanych). Wypracowany krój o dyskretnej osobowości może mieć udział w odświeżeniu komunikowania wiedzy i wymiany informacji. Pierwszym etapem pracy był projekt antykwy normalnej grubości (tak zwanej odmiany Regular pod względem zarówno szerokości, jak i grubości).

Rodzina pism Poli to projekt o wypracowanej formie i szerokim zakresie znaków. Krój jest czytelny nawet w słabych warunkach reprodukcji, ale na tyle dopracowany, żeby dobrze sprawdzał się w pełnym wachlarzu środków komunikacji wizualnej, czyli również w większej skali lub w zbliżeniu na detal. Jest to pień dla szerszej rodziny pism.

promotor: profesor Krzysztof Kochnowicz
wystawa: Galeria Posterbox, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, CSU.CI, ul. Traugutta 19/21, VI piętro 18.11.2022–9.12.2022

Pozostałe aktualności