Przejdź do treści

Cumulus

Ogłoszenie
Opublikowano 30 cze 2022
azg

Od 16 czerwca 2022 r. nasza uczelnia, na mocy wyników głosowania walnego zgromadzenia, stała się pełnoprawnym członkiem światowego Stowarzyszenia Cumulus. Po wieloetapowym i szczegółowym procesie aplikacyjnym, ASP dołącza do 357 członków, z 66 krajów świata.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie Cumulusa, jest to wiodące światowe stowarzyszenie zajmujące się edukacją i badaniami w dziedzinie sztuki i projektowania. Organizacja ta stanowi dynamiczny ekosystem umożliwiający globalną mobilność, wymianę wiedzy i współpracę w zakresie pedagogiki, badań i praktyki w dziedzinie sztuki i projektowania. Aktywności stowarzyszenia realizowane są w ramach konferencji, wydarzeń, grup roboczych i partnerstw oraz dzielenie się badaniami, wiedzą i zasobami.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tak prestiżowym gronie, w którym będziemy mogli czerpać z doświadczeń innych, jak również dzielić się naszymi dobrymi praktykami.

Proces aplikacji do Stowarzyszenia Cumulus został zrealizowany w ramach realizacji zadania nr 7 projektu STER ‘Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław’, będącego częścią programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER- Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”.

NAWA

Pozostałe aktualności