Przejdź do treści

Bibliothemata 2

Ogłoszenie
Opublikowano 11 paź 2018

Wystawa typografii Andrzeja Tomaszewskiego - z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia działalności zawodowej

Katedra Projektowania Graficznego wraz z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Zapraszają na wystawę przedstawiającą dorobek edytorski Andrzeja Tomaszewskiego.

Wystawa odbędzie się w Auli Akademi Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w dniach 17–31 października 2019

Wernisaż wystawy 24 października godz. 14:00.

ANDRZEJ TOMASZEWSKI (ur. 1948 we Wrocławiu) jest wybitną i cenioną postacią świata książki. Jego działania cechuje niezwykła wszechstronność – jest jednocześnie wyspecjalizowanym projektantem książek (zaprojektował około 250 książek dla ponad 40 wydawców), redaktorem, poligrafem i publicystą. Powszechnie znany jest jego dorobek piśmienniczy, zwłaszcza książki: Inwentarium typografii. Pismo drukarskie (Ossolineum, 1989), Leksykon pism drukarskich (Krupski, 1996), Zapiski książkoroba (Wydawnictwo Do, 2006), Architektura książki (COBRPP, 2011) i in. Napisał także około 300 artykułów, które zostały opublikowane w prasie wydawniczej, poligraficznej i bibliologicznej i stanowią dziś nieocenioną pomoc w kształceniu studentów kierunków edytorskich i projektowych. Obdarzony żyłką dydaktyczną występował na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach, a także gościnnie wykłada na uniwersytetach i uczelniach artystycznych. Tomaszewski był ponadto członkiem kolegiów redakcyjnych ważnych czasopism branżowych: „Pro Typo", „Macword", „Poligrafika", „Wydawca", „Wiadomości Księgarskie", „Images" i „Acta Poligraphica", a także jurorem licznych konkursów wydawniczych, poligraficznych i graficznych, m.in. komisarzem konkursu PTWK „Najpiękniejsze książki roku" (od 2014 r.) oraz jurorem kolekcji Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku (2009).

Miał kilka wystaw indywidualnych w latach 2008–2009, które odbyły się w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Najważniejszą z nich była wystawa typografii „Bibliothemata", zorganizowana w 2008 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

 Tomaszewski ma na swoim koncie także kilka istotnych nagród. Jest m.in. laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008, 2013), został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis" oraz przez Polską Izbę Druku medalem Zasłużony dla Polskiej Poligrafii.


info: J. Kotowicz

zamieściła AZG

Pozostałe aktualności