Przejdź do treści

25 lat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

Ogłoszenie
Opublikowano 25 paź 2021

Zapraszamy na wydarzenia jubileuszowe już 18 listopada.

JM Rektor ASP, prof. Wojciech Pukocz oraz Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dr. hab. Marek Grzyb

mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystaw jubileuszowych

PERSONY, NARRACJE, SYNTEZY. 

***

PERSONY

wernisaż 18 listopada 2021, godz. 17:00

Aula ASP, pl. Polski 3/4

kurator wystawy: dr Paweł Puzio

Wystawa Persony skupiona jest wokół tematyki różnorodnych, twórczych ujęć i reprezentacji człowieka. Człowiek jest jednym z najważniejszych tematów twórczości artystycznej i pozostaje głównym obiektem zainteresowań zarówno aktualnych artystów, jak i wielu twórców zapisanych w dziejach historii sztuki. Jest to bardzo pojemna kategoria, zawierające nieskończoną ilość zagadnień artystycznych, takich jak: forma ludzkiego ciała, psychologia i tożsamość człowieka, relację międzyludzkie, cielesność oraz post-cielesność. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni artyści badający twórczo najróżniejsze koncepcje, kategorie i konteksty krążące wokół tego pojęcia. Kurator: dr Paweł Puzio

Uczestnicy wystawy: 

Zuzanna Dyrda

Beata Filipowicz

Marek Grzyb

Aleksandra Janik

Anna Juchnowicz

Anna Kodź

Wojciech Kołacz

Piotr Komorowski

Ewa Martyniszyn

Barnaba Mikułowski

Chris Nowicki

Paweł Puzio

Magdalena Stachowiak

Jacek Szewczyk

Agata Szuba

Małgorzata ET BER Warlikowska

Rafał Konrad Warzecha

***

NARRACJE

wernisaż 18 listopada 2021, godz. 17:45

Galeria za Szklem, pl. Polski 3/4

kurator wystawy: dr hab. Tomasz Broda

Przez całe studia słyszeliśmy od wykładowców wypowiadane z wyższością uwagi, że nasze prace są „narracyjne" lub ilustracyjne, przez co mieliśmy poczuć się gorsi od takich np. abstrakcjonistów.

Dziś, kiedy polska ilustracja święci triumfy, a grafiki Joanny Concejo, Marty Ignerskiej, Agaty Dudek, czy wrocławianek Gosi Herby i Gosi Kulik można znaleźć nie
tylko na stronach książek czy wydawnictw komiksowych, ale też na ścianach
wielu polskich domów, przymiotnik „ilustracyjny" przestał nam się
kojarzyć z przyjmowanym z poczuciem upokorzenia epitetem. Naszą narracyjność niesiemy na sztandarach dumni z tego, że zbłądziła pod strzechy, zamieniając się w prawdziwie demokratyczną, niewykluczającą nikogo z
odbiorców, a jednocześnie prowokacyjną, czasem prześmiewczą wobec
rzeczywistości, a kiedy indziej pełną czułości przestrzeń.

Uczestnicy wystawy:

Joanna Jopkiewicz

Joanna Skrzypiec

Anna Janusz-Strzyż

Magdalena Wosik

Marta Kubiak

Michał Pietrzak

Tomasz Pietrek

Mariusz Gorzelak

Paweł Frąckiewicz

Andrzej Moczydłowski

Maciej Jaroszczuk

Przemysław Tyszkiewicz

Michał Matoszko

Marek Rybicki

Tomasz Broda

***

SYNTEZY

wernisaż 18 listopada 2021, godz. 18:30

Galeria NEON, CSU.CI 

kurator wystawy: prof. Ryszard Jędroś

Hasło wystawy reprezentuje obszar tematyczny, który może być utożsamiany z praktyką twórczą łączącą różne – często bardzo odmienne – idee, technologie oraz środki wyrazu artystycznego. Bez względu na to czy odnoszą się do mediów klasycznych, nowych mediów, czy też związków między nimi . Hasło to wiąże się również z poszukiwaniem wspólnych obszarów pomiędzy sztuką a dziedzinami nauki i innymi polami ludzkiej aktywności (np. matematyką, technologią cyfrową, problematyką społeczną). Z drugiej strony koresponduje także z działaniami twórczymi, które mają na celu ujęcie artystycznego problemu w sposób całościowy, oparty na prostocie wyrażania emocji i oszczędnym użyciu środków formalnych (minimalizm). Kurator: prof. Ryszard Jędroś

uczestnicy wystawy:

Agnieszka Jarząb

Agnieszka Talik

Aleksandra Trojanowska

Anna Stępkowska

Artur Skowroński

Ireneusz Olszewski

Jakub Jernajczyk

Łukasz Paluch

Maciej Majchrzak

Maja Wolińska

Marta Lech

Marta Przeciszewska

Robert Sochacki

Ryszard Jędroś

Sebastian Łubiński

Stanisław Sasak

Tomasz Dobiszewski 

Wiesław Gołuch

Piotr Masny

Anna Trojanowska

Michał Pietrzak

Paweł Lisek

Irmina Rusicka

Czesław Chwiszczuk

Agata Gertchen


zamieściła azg

Pozostałe aktualności