Szymczakowska Marta

dr Marta Szymczakowska, as.

Wydział Malarstwa

Katedra Malarstwa


m.szymczakowska@asp.wroc.pl