Rafałowicz Andrzej

mgr Andrzej Rafałowicz, as.

Wydział Malarstwa

Katedra Malarstwa


a.rafalowicz@asp.wroc.pl