Rafałowicz Andrzej

Andrzej Rafałowicz
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa