Kontakt

Przejdź do Władze uczelni »
Dane kontaktowe ogólne:
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Centrala Plac Polski: (+48 71) 343 80 31, 32, 33, 34
Budynki przy ul. Traugutta 21 centrala: (+48 71) 343 84 51

Wydziały:

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
dr hab. Agata Danielak-Kujda

tel.: +48 713 438 031 wew. 214, e-mail: dziekanawiw@asp.wroc.pl

Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła
dr Marzena Krzemińska-Baluch
tel.: +48 713 438 031 wew. 216,  e-mail: dziekancisz@asp.wroc.pl

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
dr hab. Marek Grzyb
tel.: +48 713 438 031 wew. 227, e-mail: dziekangraf@asp.wroc.pl

Dziekan Wydziału Malarstwa
dr hab. Marta Borgosz
tel.: +48 713 438 031 wew. 221, e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki
dr hab. Grzegorz Niemyjski
tel 71 34 38 031 wew. 271, adres mailowy: dziekanatrzim@asp.wroc.pl

Dziekan Szkoły Doktorskiej
dr hab. Jakub Jernajczyk
tel.: +48 713 438 031 wew. 315, e-mail: dziekanszdr@asp.wroc.pl

Jednostki administracyjne:

Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjno-Kadrowych
mgr Marcin Woźniak
telefon: +48 713 344 700 wew. 301
e-mail: m.wozniak@asp.wroc.pl

Dział Organizacji i Kadr
Kierownik 
mgr Anna Wierzbicka

tel.: +48 713 438 031 wew. 269, e-mail: awi@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów
Kierownik 
mgr Małgorzata Szumiejko
tel.: +48 713 438 031 wew. 303, e-mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

  • sprawy socjalne i materialne studentów   (+48 71) 343 80 31 wew. 215
  • sprawy socjalne i materialne doktorantów Międzywydziałowe studia doktoranckie (+48 71) 343 80 31 wew. 310

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji
Kierownik
mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk
tel.: +48 71 334 80 31, wew. 239; tel. kom.: +48 515 427 608
e-mail: promocja@asp.wroc.pl

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik 

mgr Jarosław Połatyński

tel.: +48 713 344 700 wew. 308 , e-mail: j.polatynski@asp.wroc.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy
Kierownik 
mgr Jacek Oziom
tel.: +48 713 438 031 wew. 228, e-mail: j.oziom@asp.wroc.pl

Sekcja Projektów Zewnętrznych  
Kierownik 
mgr Anna Czajka
tel.: +48 71 334 80 31, wew. 224, e-mail: acz@asp.wroc.pl

Sekcja IT
Kierownik 
mgr Leszek Olszewski
tel.: +48 713 438 031 wew. 218, e-mail: l.olszewski@asp.wroc.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marian Suliga

e-mail: iod@asp.wroc.pl

Ośrodek Dokumentacji Sztuki, ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław
Kierownik 
mgr Krzysztof Pachurka
tel.: +48 713 438 451 wew. 117, e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl

Dom Studencki, ul. Henryka Pobożnego 9, 50-241 Wrocław
administrator obiektu
mgr Magdalena Kowalczyk 
tel.: +48 713 210 306, +48 713 215 568
e-mail: akademik@asp.wroc.pl

Ośrodek Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Dom Pracy Twórczej w Luboradowie
rezerwacja pod telefonem: (+48 71) 343 80 31

Zobacz także