Majcher Anita

Anita Majcher

Urodziła się we Wrocławiu.
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej  Uniwersytetu  Wrocławskiego.
W Akademii  Sztuk Pięknych  prowadzi  zajęcia z języka angielskiego dla studentów ceramiki i szkła.

Uczy w sali 206 P (Plac Polski)

Osiągnięcia

2003 - wraz z koleżankami z ZJO nagroda European Label za innowacyjny projekt nauczania języka angielskiego. Nagroda  przyznana była przez  Komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury oraz Ministra Edukacji Narodowej.

----------- Anita Majcher ----------