Kielan Piotr

prof. Piotr Kielan

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rysunku
VI Pracownia Rysunku

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

 • Urodzony 1960r. w Jeleniej Górze;
 • W 1985 r ukończył studia na Wydziale MGiRz wrocławskiej PWSSP ( obecnie ASP) uzyskując dyplom z wyróżnieniem z malarstwa sztalugowego w Pracowni prof. Konrada Jarodzkiego oraz Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w Pracowni prof. Mieczysława Zdanowicza;
 • W 1985 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa i rysunku prof. Andrzeja Klimczaka – Dobrzanieckiego;
 • 1995 zdobył kwalifikacje I-go st. w dyscyplinie artystycznej malarstwo; kontynuuje pracę w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka – Dobrzanieckiego na stanowisku adiunkta. 
 • Od 1997 do 2014 roku prowadzi dodatkowo zajęcia z malarstwa i rysunku na niestacjonarnych studiach I i II stopnia Projektowanie Graficzne ;
 • Od 1998 roku prowadzi samodzielnie zajęcia z rysunku studyjnego na studiach magisterskich;
 • Przez dwie kadencje: w latach 1999 – 2005 jest Kierownikiem Katedry Malarstwa;
 • Od 2005 do 2012 roku przez dwie kadencje piastuje stanowisko Prorektora ds. Artystyczno – Badawczo – Naukowych ASP we Wrocławiu;
 • Od 2012 roku piastuje stanowisko Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; 
 • Od 2014 roku profesor tytularny;
  • 2014 rok - odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • 2011 rok – odznaka honorowa „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
  • Medal 50-lecia ASP 1996 rok
  • Nagrody Rektora ASP: 2004 - Iº, 1999 - IIº, 1992 - IIº
 • W Akademii pełnił różne funkcje, od najpoważniejszych jak Prorektor, przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej po Prezesa Akademickiego Związku Sportowego. Jest wieloletnim członkiem Senatu i Rady Wydziału MGiRz.

  Uprawiana dziedzina sztuki:
  Malarstwo, rysunek, fotografia

  Osiągnięcia artystyczne :
  Udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.
  Prezentował swój dorobek artystyczny na 14 wystawach indywidualnych, w tym 8 zagranicznych.
  Uczestniczył w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą .
  Świadectwem wysokich kwalifikacji zawodowych jest powołanie go do jury 11 prestiżowych konkursów.

  Kurator i komisarz 32 międzynarodowych i krajowych projektów artystycznych i wystawienniczych dotyczących wydarzeń uczelnianych i wydziałowych .

  Jego prace znajdują się w muzeach oraz prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

kontakt:
rector@asp.wroc.pl