Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy

Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Jan Kukuła

dr Krzysztof Kubasek, as.

CEL

Wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w zakresie wzornictwa ze szczególnym nastawieniem na człowieka, jego potrzeby i ograniczenia. Głównym założeniem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesów metodologii projektowaniaopartych o zagadnienia ergonomii, funkcjonalności oraz współczesnych narzędzi projektowych m.in. programy komputerowe, druk 3d. Studenci również nabywają kompetencji pracy indywidualnej oraz grupowej.

OPIS

Specjalizacją Pracowni jest projektowanie oparte na potrzebach człowieka w kontekście szeroko pojmowanej pracy. Problematyka podejmowana w Pracowni obejmuje m.in. takie zagadnienia jak narzędzia, sprzęty codziennego użytku, stanowiska pracy oraz ich elementy, zagadnienia społeczne związane z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,  zdrowiem i opieką około medyczną. Studenci

w ramach projektów semestralnych uczestniczą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, współpracują z przedsiębiorstwami co przygotowuje ich do aktywnej oraz samodzielnej pracy po skończeniu studiów.

ZAPISY

Pracownia prowadzi zajęcia dla II-III roku studiów licencjackich –  limit 4 osoby na roku

oraz I i II roku studiów magisterskich –  limit przyjęć 4 osoby na roku

LEKTURY

  1. Adam Gedliczka (red.), ATLAS MIAR CZŁOWIEKA
  2. Wiktor Papanek,  DIZAJN DLA REALNEGO ŚWIATA
  3. Donald A. Norman,  WZORNICTWO I EMOCJE
  4. Don Norman, DIZAJN NA CO DZIEŃ
  5. Deyan Sudjic, JĘZYK RZECZY
  6. Marek Miodownik, W RZECZY SAMEJ
  7. Juhani Pallasma, OCZY SKÓRY: ARCHITEKTURA I ZMYSŁY
  8. Bruno Munari, DIZAJN I SZTUKA     
  9. Fumio Sasaki, POŻEGNANIE Z NADMIAREM: MINIMALIZM JAPOŃSKI
  10. Jeremy Rifkin, SPOŁECZEŃSTWO ZEROWYCH KOSZTÓW KRAŃCOWYCH

KONTAKT 

jkuk@asp.wroc.pl

kku@asp.wroc.pl