Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy

Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr Krzysztof Kubasek, ad.

dr Wiktoria Lenart, ad.

CEL

Wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w zakresie wzornictwa ze szczególnym nastawieniem na człowieka, jego potrzeby i ograniczenia. Głównym założeniem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesów metodologii projektowani opartych o zagadnienia projektowania uniwersalnego, ergonomii, funkcjonalności oraz współczesnych narzędzi projektowych m.in. programy komputerowe, druk 3d. Studenci również nabywają kompetencji pracy indywidualnej oraz grupowej.

OPIS

Pracownia zajmuje projektowaniem otoczenia pracy człowieka oraz narzędzi w kontekście zagadnień projektowania uniwersalnego i prospołecznego. W Pracowni poza podejmowaniem problemów życia codziennego człowieka podejmujemy również próbę rozwiązania problemów osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia z dziedziny projektowania odpowiedzialnego, funkcjonalności, haptyki, interakcji czy ergonomii. Studenci uczestniczą w grupowych sesjach, podczas których, wykorzystując różne metody projektowe, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych.

WARUNKI ZAPISU

    Pracownia prowadzi zajęcia dla II-III roku studiów licencjackich – limit 4 osoby na roku oraz I i II roku studiów magisterskich – limit przyjęć 4 osoby na roku

LEKTURY

Wiktor Papanek, Dizajn dla realnego świata

Donald A. Norman, Wzornictwo i emocje

Don Norman, Dizajn na co dzień

Deyan Sudjic, Język rzeczy

Marek Miodownik, W rzeczy samej

Juhani Pallasma, Oczy skóry: architektura i zmysły

Bruno Munari, Dizajn i sztuka

Fumio Sasaki, Pożegnanie z nadmiarem: minimalizm japoński

Jeremy Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych

Adam Gedliczka (red.), Atlas miar człowieka

KONTAKT 
k.kubasek@asp.wroc.pl

w.lenart@asp.wroc.pl