Drohomirecki Andrzej

mgr Andrzej Drohomirecki, wykł.

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Katedra Mediacji Sztuki


a.drohomirecki@asp.wroc.pl