Rybicki Marek

mgr Marek Rybicki, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Projektowania Graficznego


m.rybicki@asp.wroc.pl