Psychologia

Psychologia


PROWADZĄCY

mgr Małgorzata Pawlak-Kubasek

OPIS

Wprowadzenie do zagadnień psychologii. Zastosowanie wiedzy psychologicznej do obszarów życia prywatnego i zawodowego. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do umiejętnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w pracy projektowej, komunikacji w zespole, kontakcie z klientami, rozumieniu potrzeb użytkownika, dla którego projektują. Dodatkowo, dostarczają narzędzi do lepszego zarządzania codziennością – sposoby radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, skutecznej komunikacji, rozwijania kompetencji i poszerzania samoświadomości.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

 • Psychologia a projektowanie

 • Motywacja, nawyki, cele, planowanie, działania

 • Zarządzanie sobą w czasie

 • Kreatywność, omunikacja, praca w grupie

 • Kreatywność, kompetencje, osobowość,

 • Stres, radzenie sobie ze stresem

LEKTURY

 1. Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN, 2000
 2. Heszen-Niejodek, I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
 3. Oleś, P., Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 4. Trzebińska, E., Psychologia pozytywna, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012
 5. Zimbardo, P., Gerrig, R., Psychologia i życie. Warszawa: PWN, 2009

KONTAKT

m.pawlakkubasek@asp.wroc.pl