Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki - wybrano najlepsze dyplomy

 Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki - wybrano najlepsze dyplomy

7 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na NAJLEPSZY DYPLOM Z KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI / 2018/2019 i 2019/2020

W konkursie brały udzial uczelnie:  ASP KRAKÓW - UMK TORUŃ - ASP WARSZAWA - ASP WROCŁAW 

WYNIKI KONKURSU:

1 MIEJSCE (Nagroda Główna ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000 zł oraz statuetka autorstwa prof. Małgorzaty Dajewskiej): mgr Zuzanna Jarmulska, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
za dyplom: „Praca konserwatorsko-artystyczna: XVII-wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku”. Promotorzy: dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, mgr Katarzyna Polak.
„Praca teoretyczno-badawcza: Zastosowanie kompozycji klejąco-uzupełniających w konserwacji zabytków wykonanych z bursztynu”. Promotor: dr Alina Tomaszewska-Szewczyk.

2 MIEJSCE (Nagroda ufundowana przez JM Rektora ASP we Wrocławiu w wysokości 2000 zł): mgr Nadia Wywiórska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP Kraków za dyplom: „Rozwarstwianie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: Chrystus Pantokrator (XVI/XVII w.) i Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej. Próba charakterystyki warsztatu artystycznego pierwotnego malowidła”. Promotor dr hab. Małgorzata Nowalińska.

3 MIEJSCE (Nagroda ufundowana przez JM Rektora ASP we Wrocławiu w wysokości 1000 zł): mgr Magdalena Skarżyńska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP Warszawa
za dyplom: (Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich) „Konserwacja
i restauracja płytek ceramicznych (XVIII w.) z kościoła św. Anny w Warszawie”. Promotorzy: prof. dr hab. Jacek Martusewicz, prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski.
(Praca teoretyczna) „Źródła ikonograficzne i historia pieca kaflowego z dawnej kanonii parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski.
(Aneks) „Konserwacja trzech drewnianych, polichromowanych, masek hełmowych typu tatanua pochodzących z Oceanii, Nowej Irlandii, XIX/XX w.”. Promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP.

WYRÓŻNIENIA (Wydawnictwa ASP we Wrocławiu):

mgr Aleksandra Jagiełka (ASP Kraków)
za dyplom: Tom I: „Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej, na przykładzie konserwacji XVI-wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke, przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta”. Promotor mgr Barbara Budziaszek.
Aneksy:
Tom II: Przekroje poprzeczne na zdjęciach makro. Analiza nawarstwień, wyniki analizy SEM-EDX, fotografie luminescencji wzbudzonej światłem UV, fotografie w promieniowaniu rentgenowskim,
Tom III: Dokumentacja fotograficzna

mgr Izabela Klawińska (UMK Toruń)
za dyplom: Część konserwatorsko-artystyczna pracy dyplomowej magisterskiej „Tablica relikwiarzowa A 427 z opactwa ss. Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie z XVIII w. Promotor: prof. Elżbieta Jabłońska.
Część teoretyczno-badawcza pracy dyplomowej magisterskiej „XVIII-wieczne ostensoria z dekoracją w technikach Klosterarbeiten. Historia, budowa, badania konserwatorskie”. Promotor: prof. Elżbieta Jabłońska.
Aneks 1
„Kopia miniatury inicjału D z Godzinek o Najświętszej Dziewicy, Laudus, Soissons, z ok.1400 r. Muzeum Sztuki w Cleveland, Francja”. Promotor: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK,
Aneks 2
„Kopia grafiki Józefa Pankiewicza „Domy na skałach widok wybrzeża w Concarneau, 1908 r.”, akwaforta na papierze”. Promotorzy: prof. Bogumiła Pręgowska, mgr Oksana Budna-Kaczor.

mgr Monika Dzik (ASP Warszawa)
za dyplom: „Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie”. Promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP.
“Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski”. Praca magisterska teoretyczna. Promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP.

mgr Agata Środa (Wydział Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław)
za dyplom:
Część A1 „Konserwacja i restauracja dwóch kwater witraża o numerach a11, a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503”. Promotor: dr hab. Marcin Czeski.
Część A2 „Kopia dwóch kwater witraża o nr a11, a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu o nr. inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503”. Promotor: dr hab. Marcin Czeski.
Część A3 (Aneks) „Kopia szklanicy św. Jadwigi znajdującej się w British Museum”. Promotorzy: prof. Kazimierz Pawlak, mistrz grawer Maciej Zaborski.
Część B „Inspiracje śląskim malarstwem gotyckim w przedstawieniu Grupy Ukrzyżowania ze św. Janem, w witrażu Adalberta Rednera z kościoła Św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu. Promotor: dr Ewa Łukaszewicz Jędrzejewska.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
1. prof. Wojciech Pukosz, JM Rektor ASP we Wrocławiu
2. prof. Jacek Martusewicz, Prorektor ds. naukowych, ASP Warszawa
3. dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Warszawa
4. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, UMK Toruń
5. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków
6. dr Marzena Krzemińska-Baluch, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław
7. dr Katarzyna Stępień, Prodziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków
8. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. uczelni, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
9. dr hab. Michał Matuszczyk, prof. uczelni, Wydział Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław, Przewodniczący Komisji Konkursowej

Organizatorem pierwszego konkursu na najlepszy dyplom z konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu- Wydział Ceramiki i Szkła przy współudziale w/w Uczelni.

Konkurs adresowany jest do absolwentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze wszystkich uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku, w ramach jednolitych studiów magisterskich, tj. na: Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Krakowie, Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła w ASP we Wrocławiu.

Głównym celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i jej szczególnej specyfiki i zakresu działań. Dodatkowo wszyscy zakwalifikowani do konkursu (16 osób) zaprezentują się na wystawie w galerii „Neon” w ASP we Wrocławiu w grudniu 2021 roku, której towarzyszyć będzie przygotowany na tę okazję katalog. Konkurs i wystawa będą odbywać się cyklicznie co dwa lata na kolejnych, partycypujących w organizacji konkursu uczelniach, na których kształci się studentów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Patronem konkursu i wystawy jest JM Rektor ASP we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydent Miasta Wrocławia oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Wszystkim Laureatom Nagród  i Wyróżnień oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy!
--
dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP we Wrocławiu
Komisarz Główny konkursu i wystawy


zamieścił: Michał Pietrzak

Galeria:

 • Zuzanna Jarmulska, UMK Toruń, XVII - wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku. Stan zachowania. Fot. Adam Fisz
 • Zuzanna Jarmulska, UMK Toruń, XVII - wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku. Stan obiektu po konserwacji i restauracji. Fot. Adam Fisz
 • Nadia Wywiórska, ASP Kraków, Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.) malowana na pierwotnym wizerunku Chrystusa Pantokratora, (XVI/XVII w.). Stan przed konserwacją i restauracją. Fot. Paweł Gąsior
 • Nadia Wywiórska, ASP Kraków, Ostatnia Wieczerza, stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł Gąsior
 • Nadia Wywiórska ASP Kraków, Chrystus Pantokrator, stan po odsłonięciu. Fot. Paweł Gąsior
 • Nadia Wywiórska ASP Kraków, Chrystus Pantokrator, stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł GąsiorChrystus Pantokrator, stan po konserwacji i restauracji Fot. Paweł Gąsior
 • Magdalena Skarżyńska, ASP Warszawa, Zespół fliz holenderskich, 1720 – 1730 r. Ściana wschodnia zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie. Widok ogólny. Stan zachowania przed konserwacją i restauracją. Fot. Roman Stasiuk
 • Magdalena Skarżyńska, ASP Warszawa, Zespół fliz holenderskich, 1720 – 1730 r. Transfer z płytkami ukazującymi sceny pejzażowe. Stan zachowania po konserwacji i restauracji. Fot. Roman Stasiuk
 • Aleksandra Jagiełka, ASP Kraków, Złota Katarzyna z Katternecke z warsztatu Jacoba Beinharta, 1509 r. Widok z przodu. Stan przed konserwacją i restauracją. Widoczna XIX - wieczna kolorystyka rzeźby. Fot. Paweł Gąsior
 • Aleksandra Jagiełka, ASP Kraków, Złota Katarzyna z Katternecke z warsztatu Jacoba Beinharta, 1509 r., obecnie w zbiorach Muzeum KUL. Stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł Gąsior
 • Izabela Klawińska, UMK Toruń, Relikwiarz A427 przed konserwacją i restauracją. Fot. Jacek Szczurek
 • Izabela Klawińska, UMK Toruń, Relikwiarz A427 po konserwacji i restauracji. Fot. Adam Fisz
 • Monika Dzik, ASP Warszawa, Konserwacja i restauracja konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie- zwój C-698. Stan przed konserwacją i restauracją. Fot. Tymon Rizov-Ciechański
 • Monika Dzik, ASP Warszawa, Konserwacja i restauracja konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie- zwój C-698”. Stan po konserwacji i restauracji. Fot. Tymon Rizov-Ciechański
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Konserwacja i restauracja kwatery witraża o numerze a11 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503. Stan przed kons
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Konserwacja i restauracja kwatery witraża o numerze a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503. Stan przed kons
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Konserwacja i restauracja kwaterY witraża o numerze a11 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503. Stan po konserw
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Konserwacja i restauracja kwatery witraża o numerze a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503. Stan po konserw
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Kopia obu kwater osadzona w stalowych ramach. Fot. Agata Środa
 • Agata Środa, ASP Wrocław, Kopia szklanicy św. Jadwigi (z widocznym przedstawieniem Gryfa) z British Museum w Londynie. Fot. Agata Środa
Więcej »