Wybory do Samorządu Studenckiego

Wybory do Samorządu Studenckiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. nadchodzących wyborów do Samorządu Studenckiego.

Drodzy studenci i studentki!

W najbliższy wtorek w godzinach 8:00-20:00 odbędą się wybory bezpośrednie do Rady Samorządu Studenckiego. Głosowanie odbedzie się w formule online za pomocą platformy Głosuj24. Wybory są równe i tajne. Każdy student oraz każda studentka ma czynne prawo wyborcze. Link do głosowania będzie wysyłany do każdego indywidualnie drogą mailową. Kandydaci zgłaszali się wypełniając formularz, którego odpowiedzi znajdziecie tutaj:

Imię i nazwisko: Katarzyna Faściszewska

Rok i kierunek studiów: I rok, Sztuka Mediów

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Wielokrotnie brałam udział w publicznych występach, koncertach, przedstawieniach szkolnych. Nieraz pełniłam funkcje reprezentacyjną, promując szkołę na targach edukacyjnych. Zabierałam także głos na apelach. Przez cały okres nauki w Państwowym Liceum Plastycznym w Zielonej Górze udzielałam się w samorządzie szkolnym, pomagałam w organizacji wielu imprez i uroczystości, co roku czynnie uczestniczyłam w dniach otwartych szkoły. W ostatniej klasie liceum plastycznego byłam sekretarzem szkoły. Zdarzyło mi się nawet uczestniczyć w zebraniu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, w sprawie nowelizacji szkolnictwa w 2019 roku.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Uważam, że mogłabym wnieść do Samorządu wiele świeżych, ciekawych pomysłów na urozmaicenie życia uczelni. Bardzo chętnie i z przyjemnością pomogłabym także w organizacji już istniejących wydarzeń okolicznościowych.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Bardzo lubię angażować się w organizację rożnego rodzaju wydarzeń okolicznościowych, a dodatkowo działalność w Samorządzie pomaga mi trzymać rękę na pulsie, w sprawach uczelnianych. Zajmowanie się przygotowaniami do imprez uważam za świetną zabawę, która jest w rzeczywistości ciężką, lecz wartą poświęceń i zaangażowania pracą.

Imię i nazwisko: Alicja Obuchowicz

Rok i kierunek studiów: II rok, Scenografia

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej.

a. Przewodniczący klasy w liceum

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu?

a. Organizacja imprez i wydarzeń na uczelni

b. Pomoc innym członkom samorządu jak i studentom

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego?

a. Aby móc aktywnie działać na uczelni i pomagać w sprawnym organizowaniu jej funkcjonowania

b. Żeby mieć większy „zakulisowy” wgląd w działanie uczelni i wpływ na nią

c. Rzucił mnie facet i szukam nowych zajęć

Imię i nazwisko: Olena Matoshniuk

Rok i kierunek studiów: III rok, malarstwo

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Do tej pory działałam społecznie biorąc udział w organizacji warsztatów, plenerów i tym podobnych wydarzeń artystycznokulturalnych oraz przy organizacji wystaw i wydarzeń artystycznych.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Na naszej uczelni studiuje wiele osób z Ukrainy, Białorusi oraz krajów rosyjskojęzycznych. Wykorzystując swoje doświadczenia chciałabym m.in. włączyć się w działania mające na celu pomoc w ich adaptacji i integracji, rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz zwiększenia ich aktywności w życiu naszej społeczności studenckiej i działaniach kulturotwórczych.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu naszej uczelni dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zdobywać nowe doświadczenia. Czynnie działać na rzecz społeczności studenckiej oraz rozwoju życia akademickiego, szczególnie w kontekście działalności artystycznej i kulturotwórczej.

Imię i nazwisko: Justyna Dżaman

Rok i kierunek studiów: I rok, Sztuka i wzornictwo szkła

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Działania w samorządzie w szkole podstawowe, gimnazjum oraz liceum, a także 3-letnia kadencja jako przewodnicząca młodzieżowej rady Bursy (Bursa w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5).

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Przede wszystkim na początku chciałabym poznać w jaki sposób działa samorząd na akademii oraz zaangażować się w pomoc przy organizacji różnych przedsięwzięć.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Ponieważ uważam, że świetnie się sprawdzam jako członek samorządu, lubię działać na rzecz innych, wychodzić z inicjatywami oraz pomagać w organizacji imprez, aukcji charytatywnych itd.

Imię i nazwisko: Aleksandra Bubis

Rok i kierunek studiów: II rok Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta w latach 2017-2018, wolontariat oraz prowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance “Interakcje” w latach 2017-2019, członkostwo (przewodnicząca) szkoły i klasy w trakcie nauki liceum.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Organizacją wydarzeń oraz kontaktem ze studentami.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Potrzebuję ruchu w życiu. Działalność w Samorządzie sprawia, że mogę się rozwijać społecznie, poznawać nowe rzeczy. Uwielbiam pracę z ludźmi i chcę brać czynny udział w społeczności akademickiej. Chciałabym móc zaistnieć w nowej przestrzeni, poznać nowe osoby, a także mieć dodatkowe zajęcie, które pobudzi moją kreatywność. Pragnę przyczynić się do rozwoju uczelni i pomocy innym studentom.

Imię i nazwisko: Marlena Szeliga

Rok i kierunek studiów: III rok, Rzeźba

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Na każdym etapie nauczania byłam członkiem Samorządu, zajmowałam funkcje dotyczące komunikacji, finansów oraz planowaniu imprez okolicznościowych. W latach 2011-2015 r. nalezałam do Zwiąku Harcerstwa Polskiego w tym przez rok prowadząc własny zastęp. Od 2018 r. działam w kole naukowym rzeźby „Forma”. Brałam czynny udział w Festiwalu Wysokich Temperatur w 2019 r., warsztatach prowadzonych przez rzeźbiarzy oraz plenerach. Nie ograniczam się do zajęć objętych planem, próbując swoich sił w pracowni szkła. Kilkukrotnie pomagałam przy wieszaniu wystaw. Wakacyjnie podejmuję pracę powiązaną ze studiami- przy konserwacji sztukaterii w kościele.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Nie mam określonego pola pracy, staram się odnajdować w nowych rolach i obowiązkach.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Chciałabym poszerzyć zakres obowiązków związanych z uczelnią, poznać bliżej strukturę pracy uczelni, pomóc w lepszym funkcjonowaniu, ułatwić komunikację między studentami. Rozwijać umiejętności współpracy w zorganizowanej grupie. Wypełnić pustkę po ograniczeniach dostępu do uczelni (w tym kontaktów z innymi studentami) związanych z sytuacją epidemiczną.

Imię i nazwisko: Adrianna Duda

Rok i kierunek studiów: II rok, Scenografia

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Jestem starostą na moim roczniku.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Organizacja imprez i wydarzeń na uczelni, pomoc studentom.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni i mieć wkład w jej rozwój.

Imię i nazwisko: Urszula Gołdasz

Rok i kierunek studiów: II rok, Sztuka i Wzornictwo Szkła

1. Opis dotychczasowej działalności. Należałam do samorządu od szkoły podstawowej do liceum. Brałam udział i organizowałam wiele wydarzeń kulturalnych i nie tylko. Prowadziłam akcje charytatywne min. Organizowałam kiermasz książek niechcianych, z których dochód przeznaczony był na cele charytatywne,. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.. Innym kiermaszem był kiermasz ozdób świątecznych, do którego również włączyło się wiele osób. Kilka razy opiekowałam się grupą przygotowującą jasełka. Podczas minionych wakacji zainicjowałam i pomogłam w organizacji ,, Popołudnia z muzami” które obejmowało, spotkanie literackie, koncert muzyki instrumentalnej i wystawę malarstwa. Było to wydarzenie, dzięki któremu jego uczestnicy i odbiorcy mogli poczuć normalność w czasach pandemii.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Pracując w samorządzie chciałabym brać udział w organizacji różnych wydarzeń, wystaw, inicjować akcje, które moglibyśmy prowadzić jako studenci ASP i które dałyby nam wiele możliwości rozwoju i pomogły zaistnieć w świecie.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Lubię organizować różne wydarzenia, angażować się w nie i mam wiele pomysłów, które chciałabym realizować, a współpraca z samorządem daje dużo możliwości. Mam naturę organizatora i potrafię kierować ludźmi, co do tej pory przydawało mi się kiedy, współpracowałam z samorządami szkolnymi.

Imię i nazwisko: Dominika Spychalska

Rok i kierunek studiów: II rok, Sztuka i wzornictwo ceramiki

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Do tej pory bywałam w trójkach klasowych.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Uczestniczeniem w działaniach podejmowanych przez samorząd.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Chciałabym się włączyć do Samorządu Studenckiego, aby być bliżej zapadających decyzji i wiedzieć co się dzieje i z jakich przyczyn oraz bliżej spraw studenckich i móc przekazywać informacje z pierwszej ręki. Chętnie wzięłabym udział w organizacji działań kulturalnych związanych z uczelnią. Uważam też, że posiadam predyspozycje z tym związane, takie jak poczucie odpowiedzialności, analityczne myślenie i empatyczne spojrzenie pozwalające na otwieranie nowych dróg do rozwiązań danych problemów i sytuacji.

Imię i nazwisko: Pola Hajduga

Rok i kierunek studiów: II rok, Sztuka Mediów

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej. Przewodnicząca ds. liceum LO nr XIII, Przewodnicząca ZS5 (2 kadencje), wieloletni udział w wolontariacie, Zdobycie tytułu "Osmiu wspaniałych" jako samorząd-grupa wolontariacka Złote Serca za organizowane akcje charytatywne (okres przewodniczącej zs5 [m.in. org koncertu Bednarka i Ani Wyszkoni na cel charytatywny]), członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w poprzednim roku akademickim, starosta naszej grupy srudenckiej, udział w Młodzieżowej Radzie Wrocławia, współ- organizacja eventu muzycznego

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Chętnie pomogę w czymkolwiek :)

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Bo lubię móc coś robić, być aktywnym i pomagać innym :)

Imię i nazwisko: Dominika Siemińska

Rok i kierunek studiów: III rok, Sztuka i Wzornictwo Szkła.

1.Opis dotychczasowej działalności. Przez 3 lata liceum byłam radną w prezydium Młodzieżowej Rady Miasta w Zduńskiej Woli na stanowisku sekretarze (1 kadencja) oraz wiceprzewodniczącego (2 kadencje), razem z MRM organizowaliśmy wydarzenia kulturalne w mieście. W roku akademickim 2019-2020 byłam członkiem komisji stypendialnej oraz komisji wydziałowej, z co za tym idzie zajmowałam się czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem wyborów na wydziale Szkła i Ceramiki w danym roku akademickim. Brałam udział w prelekcjach SNH – Studia na Horyzoncie, gdzie przybliżaliśmy poszczególne uczelnie i kierunki maturzystom. Byłam wolontariuszem na poprzedniej edycji Festiwali Wysokich Temperatur. Brałam również udział w organizacji dni otwartych na naszej uczelni w ciągu ostatnich dwóch lat. W obecnym roku organizowałam własną wystawę w Galerii “Na Rogu” w PLSP w Zduńskiej Woli. W latach 2013-2018 brałam udział w organizowaniu większości imprez, wydarzeń społecznych i kulturalnych w Sieradzu i w Zduńskiej Woli. W tych samych latach byłam mocno związana z Teatrem Miejskim w Sieradzu i brałam udział w organizacji wielu teatralnych wydarzeń.

2. Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się jako członek Samorządu? Mogę zajmować się organizacją wydarzeń lub pomagać w ich organizacji. Nie znam wszystkich stanowisk jakie są w Samorządzie na naszej uczelni, nie wiem, które z nich są zajęte, a które wolne, ale myślę, że podołam temu, które mi przypadnie.

3. Dlaczego chcesz włączyć się w działalność Samorządu Studenckiego? Jestem osobą aktywną społecznie. Od wielu lat angażuję się w różne podobne działalności, lubię działać w zespole i dla innych. Lubię mieć wpływ na to co będzie.

___

info: Samorząd Studencki