Przejdź do treści

Axió Logos

Opublikowano 11 mar 2024
and
Axió Logos
Data
14 mar — 2 kwi 2024
Finisaż: 27.03.2024 r., godz. 14:00
Miejsce

Postument

ASP Wrocław, parter
Pl. Polski 3/4

 

Aksjologia (z greckiego axiólogos) jest dziedziną zajmującą się badaniem wartości. Stara się je zrozumieć, poznać ich naturę. Opisuje je jako to, co dla ludzi cenne, do czego dążą.

Niektórzy badacze uważają, że istnieją wartości uniwersalne, niezmieniające się bez względu na czasy lub szerokość geograficzną. Mogą być nimi życie albo bezpieczeństwo. Z drugiej strony, zwraca się uwagę na to, jak kultura, w której jesteśmy wychowani, religia lub środowisko mogą zaważyć na tym, co uważamy za najważniejsze: czy cenimy wspólnotę, czy indywidualizm, tradycję, czy otwartość na innych? Różne filozofie proponują różne odpowiedzi na te pytania. Przykładowo, hedoniści cenią przyjemność, a stoicy wierzą, że życie powinno się akceptować takim, jakim jest. Powszechna w naszej kulturze religia chrześcijańska zachęca do pokory oraz współczucia. Z drugiej strony, nihilizm kwestionuje potrzebę istnienia wartości.

Axió Logos
Autorka: Aleksandra Stasiak

Wartości pomagają w stworzeniu społeczeństwa. Oznaczają wspólne cele i przekonania, jednocząc ludzi. A przynajmniej tak jest w teorii. Okazuje się bowiem, że nie jesteśmy w stanie zgodzić się co do tego, co powinno być najważniejsze i jak daną wartość interpretować. Zjawisko to można zaobserwować w przypadku konfliktu pokoleń. Starsze pokolenia niechętnie akceptują zmiany, a młodzi ludzie mierzą się z innymi problemami niż ich rodzice, co zmusza ich do poszukiwania nowych rozwiązań. W efekcie, mogą mieć różne zdania na temat tego, czym należy się kierować. Co więcej, przekonania czasem zawodzą w prawdziwym życiu, kiedy musimy zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, kryzysami. Przykładem mogą być konflikty zbrojne, które często zmuszają ludzi do podejmowania niemożliwych decyzji w celu przetrwania.

Wystawa Axió Logos to próba zrozumienia wartości. Jest zbiorem prac przygotowanych przez studentów pierwszego roku niestacjonarnych studiów projektowania graficznego. Każda z nich jest symbolicznym przedstawieniem wybranej wartości, okazją do zastanowienia się co oznacza ona dla każdego z nas i czy zawsze jest to coś pozytywnego, a także zderzeniem różnorodnych stylów i światopoglądów.

Kuratorzy: Andrzej Drohomirecki
Współkuratorzy: Aleksandra Stasiak, Patrycja Konopacka, Victoria Wołoszyn, Konrad Brzozowski

Artyści: Alicja Bączar, Kamila Białkowska, Konrad Brzozowski, Karolina Chowaniec-Lejczyk, Aleksandra Dragan, Martyna Dyrczak, Ewa Grzesińska, Yana Hliuza, Daria Ilyushyna, Laura Kaczmarek, Patrycja Konopacka, Klaudia Kopczyk, Kalina Lis, Agata Maligranda, Karolina Maryniak, Palina Matsveyuk, Zofia Paluszek, Agata Pałkus, Aleksandra Smołka, Aleksandra Stasiak, Nadia Swoboda, Anna Szewczyk, Kacper Śliwa, Dominika Tyrakowska, Julia Wasilko, Ewa Więcławska, Viktoria Wołoszyn, Julia Zdziarska

Pozostałe wydarzenia