Przejdź do treści

Wincencjusz-Patyna Anita

Anita Wincencjusz-Patyna, Adiunkt

dr Anita Wincencjusz-Patyna, ad.

Członkini Rady Wydziału

Członkini Senatu

Jednostka Międzywydziałowa

Katedra Historii Sztuki i Filozofii

a.wincencjusz@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Historia malarstwa (I rok Malarstwo, studia stacjonarne, studia niestacjonarne) Teoria sztuki (II rok, I stop. Mediacja Sztuki) Historia i teoria sztuki (I rok Malarstwo, studia niestacjonarne) Seminarium dyplomowe (V rok Malarstwo, Rzeźba) Seminarium pracy teoretycznej (III rok Mediacja Sztuki)

W 1995 r. ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Rozprawę doktorską (2007) poświęciłam polskiej ilustracji książkowej w latach 1950–1980. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na teorii i historii oraz współczesności ilustracji książkowej (w tym książkach obrazkowych), a szerzej także na grafice projektowej (plakat, animacja), sztuce użytkowej. Uwagę koncentruję na sztuce polskiej, ale z uwzględnieniem europejskiego i światowego kontekstu. Osobny wątek zainteresowań poświęcam dokonaniom artystów związanych ze środowiskiem wrocławskim.

Nagrody i stypenia

2018 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu

2017 – Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Ferderalnej Niemiec – staż badawczy w Internationale Jugendbibliothek München, Monachium, Niemcy

2014 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu

2011 – Visiting Research Fellowship in the Arts and Humanities w Trinity Room Hub, Trinity College, Dublin, Irlandia

2010 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu

Konferencje

2019 – Internationale Tagung zur aktuellen europäischen Märchenillustration Europa illustriert die Grimms, Internationale Jugendbibliothek, Monachium, Niemcy

2018 – Międzynarodowa konferencja naukowa Figures of memory. Reading – Experience – Emotions. Books for Children and Young Adults – Theory and Practice of Reception, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

2017 – Le Studium Conferences 1968 and the Boundaries of Childhood, Centre for Advanced Studies, Universite de Tours, Tours, Francja

2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa Stanisław Lem. Wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa Picturebooks, Democracy and Social Change. International Conference, Uniwersytet Gdański

Wystawy jako kuratorka lub opiekunka merytoryczna

2018 – Bookworms, Międzynarodowe Targi Książki w Abu Dhabi, współpraca merytoryczna (wraz z Culture.pl, M. Ostrowską, K. Mitrovič i M. Brauntsch), organizator: Instytut Adama Mickiewicza i Culture.pl, Zjednoczone Emiraty Arabskie

2017 – Para – buch! Nie tylko ilustracje książkowe Ewy i Pawła Pawlaków, autorka koncepcji merytorycznej, kuratorka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2017 – Gołkowska. Wystawa otwarta, autorka koncepcji merytorycznej, kuratorka, BWA Awangarda, Wrocław

2014 – Szepty i Hałasy, wystawa Józefa Hałasa i 14 zaproszonych artystów – przyjaciół i uczniów; kuratorka, Galeria PLATON, Wrocław

Publikacje

2019 –Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji książkowych, ss. 462, il. 541, wyd. ASP Wrocław

2016 – Look! Polish Picturebook, współ. Małgorzata Cackowska, 120 s., Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Gdańsk
2015 – Wanda Gołkowska, 124 s., wyd. ASP Wrocław

2011 – Michał Jędrzejewski, 124 s., wyd. ASP Wrocław
2008 – Stacja Ilustracja: Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje, 527 s., wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław